Omgevingsvergunning

Wat u moet weten

Vergunning nodig of niet

Met de vergunningcheck van Omgevingsloket online ziet u of een omgevingsvergunning nodig heeft of niet. Soms is er helemaal geen vergunning nodig. Dan kunt u de werkzaamheden vergunningsvrij uitvoeren. Bij twijfel kunt u contact opnemen met de gemeente via bouwen@roosendaal.nl.

Conceptaanvraag omgevingsvergunning

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten toetsen door het indienen van een conceptaanvraag omgevingsvergunning. We kijken dan in eerste instantie of uw bouwplannen passen in het bestemmingsplan en voldoen aan de welstandseisen. De conceptaanvraag is vooral bedoeld voor complexe, grote of gevoelige (bouw)plannen.

Bomen kappen

Gaat u een boom kappen op uw eigen grond? Controleer het dan op de bomenkaart. Staat de boom erop? Dan moet u een vergunning hiervoor aanvragen.

Check het bestemmingsplan en de welstandsnota

Als u wilt gaan bouwen check dan het bestemmingsplan en de eisen van de welstand. In een bestemmingsplan staat precies waar wat gebouwd mag worden. In de welstandsnota staat aan welke welstandseisen uw plan moet voldoen.

Omgevingskamer

Past uw plan niet binnen het bestemmingsplan? Dan moet de gemeente bekijken of en hoe uw plan door kan gaan. Door de komst van de Omgevingswet is het niet meer mogelijk om een nieuw bestemmingsplan voor te bereiden. Kijk voor meer informatie op https://roosendaal.nl/bestemmingsplan.  

Via dit formulier kunt u uw idee voorleggen aan de Omgevingskamer van de gemeente Roosendaal. De Omgevingskamer voert dan een eerste check uit en adviseert u over het vervolg. Deze stap is met name bedoeld voor initiatieven die complexer en ingrijpender van aard zijn. Aan deze stap zijn geen kosten verbonden. Inwoners kunnen hun aanvraag indienen met DigiD. Ondernemers doen dit via eHerkenning. Bent u niet in het bezit van een DigiD of eHerkenning? Dan kunt u dit formulier invullen.

Monument

Bent u eigenaar van een (rijks)monument? Dan gelden andere eisen bij onderhoud en een verbouwing dan bij een niet-monumentaal pand. Ook komt u mogelijk in aanmerking voor een monumentensubsidie.

Hoe lang duurt het?

Afhankelijk van de activiteiten waar u een omgevingsvergunning voor aanvraagt is de reguliere procedure 8 weken, of de uitgebreide procedure 26 weken van toepassing. Binnen deze termijn neemt de gemeente een besluit om de omgevingsvergunning wel of niet te verlenen.

In sommige gevallen is het mogelijk om binnen 4 werkdagen een beslissing te nemen. Dit heet een flitsvergunning

DigiD

DigiD staat voor Digitale Identiteit; het is een gemeenschappelijk systeem waarmee de overheid op internet uw identiteit kan verifiëren. U kunt zelf uw DigiD aanvragen op www.digid.nl.

Kosten

De kosten voor het indienen van een conceptaanvraag en een omgevingsvergunning zijn afhankelijk van uw plannen. Uitgebreide informatie over kosten vindt u in de legesverordening.