Verweylaan

De gemeente Roosendaal gaat in 2023 de Verweylaan opnieuw inrichten.

Wat gaan we doen?

De bestaande verharding in de Verweylaan voldoet niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom gaan we deze in 2023 vervangen door een nieuwe verharding. De asfaltverharding zal hierbij vervangen worden door betonstraatstenen.

Daarnaast zal bekeken worden welke aanpassingen er gerealiseerd kunnen worden in het kader van Roosendaal Natuurstad. Hiermee wordt geprobeerd de straat meer duurzaam in te richten, dus meer plek voor bomen en groen en de opvang van regenwater. Om ook voldoende ruimte over te houden voor parkeren zal dus een nieuwe inrichting gemaakt moeten worden.

Het Voorlopig Ontwerp voor de herinrichting van de Verweijlaan is gereed en is dinsdagavond 27 september gepresenteerd aan de bewoners en andere betrokkenen. U vindt het Voorlopig Ontwerp hieronder.

pdf Voorlopig Ontwerp Verweylaan - variant 1 (PDF, 2.04 MB) pdf Voorlopig Ontwerp Verweylaan - variant 2 (PDF, 2.19 MB)


Heeft u nog vragen of opmerkingen?
Neemt u dan contact op met projectleider Eric van Kaam. U kunt hem bereiken via telefoonnummer 14 0165 of per e-mail via e.van.kaam@roosendaal.nl.