Proclaimer

De gemeente Roosendaal is verantwoordelijk voor de inhoud van deze website en doet er alles aan deze juist en actueel te houden. Als u vragen heeft of u komt informatie tegen die niet (meer) correct is, mail naar de gemeente.

Alle informatie die u aan ons verstrekt, behandelen wij vertrouwelijk volgens onze privacyverklaring. Wij gebruiken uw persoons- of adresgegevens uitsluitend waarvoor u ze heeft verstrekt.

ZIVVER: veilig versturen van privacygevoelige informatie

Vanaf april 2019 gebruiken wij ZIVVER om de veiligheid van onze communicatie nog verder te verhogen. Regelmatig versturen wij (privacy)gevoelige informatie via e-mail. ZIVVER versleutelt berichten met gevoelige inhoud. Denk aan Burgerservicenummers (BSN), cliëntgegevens of andere informatie. Wordt een bericht via ZIVVER verstuurd, dan is dat gegarandeerd veilig. Dat betekent: zeker weten dat niemand anders dan de verzender en ontvanger het bericht kunnen lezen. 

Roosendaal kiest voor deze vorm van informatiebeveiliging. Zo kunt u erop vertrouwen dat wij zorgzaam met uw privacy omgaan. Lees meer over ZIVVER op www.zivver.nl.

Archief

De website van de gemeente Roosendaal wordt dagelijks gearchiveerd in ons online archief.

Toegankelijkheid

De gemeente Roosendaal geeft veel aandacht aan de gebruiksvriendelijkheid, toegankelijkheid, bouwkwaliteit en vindbaarheid van online informatie. Iedereen moet de website van de gemeente Roosendaal gemakkelijk kunnen vinden, gebruiken en bekijken. Onderstaande verklaring heeft betrekking op: www.roosendaal.nl

Voldoen aan de Webrichtlijnen

De website van de gemeente Roosendaal voldoet nog niet volledig aan de WCAG 2.0 niveau AA. Deze toegankelijkheidsverklaring wordt aangepast als dat nodig is.
Deze verklaring is bijgewerkt op 12 november 2018.

Uitgangspunten

  • Werkprocessen: Toepassing van de Webrichtlijnen is een vast onderdeel binnen de werkprocessen.
  • Afspraken en contracten: In de architectuurprincipes van de gemeente Roosendaal is toegankelijkheid een voorwaarde.
  • Kennis en vaardigheden: Medewerkers van het Online Team hebben goede kennis van de Webrichtlijnen en de WCAG 2.0. Als het nodig is worden externe experts ingehuurd. Deze experts denken mee, doen onderzoek en trainen de medewerkers.
  • Software: Met de gebruikte software bieden de redacteuren toegankelijke content aan op HTML-pagina's, waaronder tekst, afbeeldingen, formulieren en tabellen.

Oorzaak

De gemeente Roosendaal heeft in 2016 een nieuwe website ontwikkeld. Toegankelijkheidsexperts zijn bij het hele ontwikkelproces betrokken geweest. De input van deze experts is direct meegenomen bij de bouw van de website. Er is echter nog geen toegankelijkheidsonderzoek gedaan naar de gehele website. Ook omdat deze de komende tijd nog verder wordt ontwikkeld.

Gevolg

Het is niet uit te sluiten dat delen van deze website niet voor iedereen volledig bruikbaar zijn. Echter, het uitgangspunt is om niemand van informatie te onthouden waaraan we wel voldoen.

Maatregelen

We blijven deze website komende tijd verder ontwikkelen. Toegankelijkheidsproblemen die worden aangedragen worden meegenomen in deze ontwikkeling.

Specifieke verbetertrajecten

Voor bepaalde onderdelen zijn specifieke verbetertrajecten gepland:

  • Niet alle pdf's zijn op dit moment volledig toegankelijk. De pdf's op de website worden onderzocht en aangepast op toegankelijkheid en er is een verbetertraject gestart om het aantal PDF's nog verder te beperken. De verwachting is dat dit eind 2019 is afgerond.
  • Enkele technische aanpassingen zijn nodig om onze website 

Controles

Inspecties: De gemeente Roosendaal laat de komende periode periodieke controles uitvoeren door onafhankelijke deskundigen.
Periodieke interne controle: (Online) toegankelijkheid maakt continu deel uit van onze werkprocessen binnen de website. Daarbij controleren we continu welke mogelijke toegankelijkheidsproblemen aan de orde zijn

Alternatieven

Als u door toegankelijkheidsproblemen met de hierboven genoemde onderdelen informatie mist, kunt bellen met de gemeente Roosendaal via nummer 14 0165 of een afspraak maken om bij ons langs te komen.

Planning

De onderdelen met speciale aandacht hebben een eigen planning, deze onderdelen zijn hierboven beschreven.

Problemen, vragen en opmerkingen

Is de website van de gemeente Roosendaal, of onderdelen daarvan, voor u niet goed toegankelijk? Heeft u vragen, tips of opmerkingen over toegankelijkheid? Geef dit door aan ons via e-mail: online@roosendaal.nl. U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie op uw vraag. Het antwoord op ingewikkelde vragen of opmerkingen kan wat langer op zich laten wachten. U krijgt daarvan bericht.

Probleem met de toegankelijkheid van deze website?

Als u ondanks de maatregelen die wij al hebben genomen een toegankelijkheidsprobleem ervaart op onze website, laat het ons dan weten. Geef uw melding door aan ons via e-mail: online@roosendaal.nl. Vermeld in ieder geval het probleem dat u ervaart en de link naar de pagina waar het probleem zich voordoet.

Copyright en hergebruik van informatie

U mag teksten en informatie van deze website hergebruiken als u ze voorziet van een duidelijke bronvermelding en datum. Op beeldmateriaal of campagnemateriaal kan copyright van toepassing zijn. Dit staat vermeld bij de afbeeldingen waar het betrekking op heeft. Het hergebruik van ons logo is niet toegestaan zonder toestemming. Toestemming kunt u aanvragen door te mailen naar communicatie@roosendaal.nl.