Subsidieprogramma Vastgestelde organisaties (1-op-1)

Deze pagina is speciaal ingericht voor organisaties waarvan bekend is dat zij in aanmerking komen voor een subsidie; de ‘Vastgestelde Organisaties’.

U kunt het volledige Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties hier bekijken: Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties 2024-2027

Auteur: 
Gemeente Roosendaal
Licentie: 
Copyright

Wat u moet weten

Vanaf 2024 hanteert de gemeente een andere werkwijze voor 1-op-1 subsidies. Aflopende 1-op-1 subsidieregelingen worden, zolang zij nog noodzakelijk zijn, vanaf 2024 opgenomen in het Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties. 

Vanaf zaterdag 1 juli tot en met zaterdag 30 september 2023 kunt u uw aanvraag voor een 1-op-1 subsidie indienen. Dat gaat op dezelfde wijze als bij een normale subsidieaanvraag; met eHerkenning, online via www.roosendaal.nl/subsidies. Kies bij de aanvraag voor het thema ‘Subsidieprogramma Vastgestelde Organisaties’ en kies daarna de juiste activiteit. Voor een aanvraag is eHerkenning niveau 2 nodig. 

Wij raden u aan tijdig met uw subsidieaanvraag te starten: uitstel van uw subsidieaanvraag tot na 30 september 2023 is niet mogelijk. Via de link bovenaan deze pagina leest u de toelichting op de subsidie per vastgestelde organisatie, inclusief subsidiebedragen, beoogde bijdrage aan doelstellingen, gesubsidieerde activiteiten en meetbare effecten.

Hoe werkt het

Aanvragen

Subsidies worden online aangevraagd. Dit doet u door in te loggen met uw eHerkenning (niveau2) 

Nodig  

  • Een activiteitenplan  
  • Een sluitende begroting conform verplicht begrotingsformat (excel, 115Kb)
  • Bij subsidies van meer dan € 100.000,- 
    • een jaarverslag voorgaand jaar indien het gaat om een aanvraag van meer dan € 100.000,- 
    • een accountantsverklaring (controleverklaring van een onafhankelijke accountant) die moet voldoen aan het Controleprotocol van de gemeente Roosendaal 

Na het indienen van uw aanvraag 

Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader dat hoort bij de subsidieregeling.  

U ontvangt uiterlijk 13 weken na ontvangst van uw subsidieaanvraag een besluit.