Subsidie Welzijn, zorg en ondersteuning

Bent u een organisatie die actief is binnen het beleidsveld welzijn, zorg en ondersteuning? U komt mogelijk in aanmerking voor een subsidie. Hieronder leest u welke subsidieregels we hebben binnen het beleidsveld.

Lees de subsidieregel goed door voordat u subsidie aanvraagt.

Wat u moet weten

In de subsidieregelingen leest u alles wat nodig is om een subsidie aan te vragen.

Regelingen en beoordelingskaders

Binnen het thema welzijn, zorg en ondersteuning heeft de gemeente subsidie beschikbaar voor:

 • Ambulant jongerenwerk 2020-2023
 • Opbouwwerk 2020-2023
 • Inwonersondersteuning 18+ 2020-2023
 • Vrijwilligersondersteuning 2020-2023
 • Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening 2020-2021
 • Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2020-2021

Ambulant jongerenwerk 2020-2023

Deze subsidie kan worden verstrekt voor de inzet van jongerenwerkers.

Opbouwwerk 2020-2023

Deze subsidie kan worden verstrekt voor de inzet van opbouwwerkers.

Inwonersondersteuning 18+ 2020-2023

Deze subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 1. Het bieden van cliëntondersteuning
 2. Het bieden van maatschappelijke dienstverlening, inclusief schuldhulpverlening
 3. Het bieden van mantelzorgondersteuning

Vrijwilligersondersteuning 2020-2023

Deze subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 1. Het bij elkaar brengen van vraag en aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk, zowel via persoonlijke bemiddeling als digitaal met behulp van de online marktplaats Roosendaalvoorelkaar.nl.
 2. Het informeren, adviseren en ondersteunen van organisaties en (potentiele) vrijwilligers over zaken rondom vrijwilligerswerk.
 3. Het promoten van het vrijwilligerswerk in de gemeente Roosendaal, met bijzondere aandacht voor de doelgroep inwoners rond de pensioenleeftijd.
 4. Activiteit(en) ten behoeve van de waardering van alle actieve vrijwilligers om hen namens de gemeente te bedanken voor de inzet.
 5. Het coördineren,  centraal verzorgen en aanbieden van cursussen en trainingen dóór vrijwilligers, vóór vrijwilligers en mantelzorgers, die aansluiten bij de behoefte onder deze doelgroep. 

Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening 2020-2021

Voor de organisatie, coördinatie en begeleiding van vrijwilligers bij het verlenen van (praktische) hulpdiensten, individuele ondersteuning en/of maatjescontact.

Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2020-2021

Deze subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 1. Het bieden van een laagdrempelige, vrij toegankelijke inloopvoorziening van waaruit informatie, advies en (ontmoetings)activiteiten worden geboden gericht op mensen met geheugenproblemen, (beginnende) dementie, mantelzorgers en hun familie en vrienden.
 2. Het bieden van een laagdrempelige, vrij toegankelijke, centraal in de wijk Langdonk gelegen huiskamer waar inwoners terecht kunnen voor een kop koffie en een luisterend oor en van waaruit activiteiten plaatsvinden die de buurtbetrokkenheid bevorderen en bewonersinitiatieven stimuleren.
 3. Het faciliteren en organiseren van lotgenotencontact gericht op mensen met een beperking, (lichte) dementie, psychische /psychosociale problematiek, hun  mantelzorgers en direct betrokken.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? Laat uw gegevens achter via het contactformulier subsidies. Toch liever gebeld worden? Laat een terugbelverzoek achter via het terugbelformulier.

Hoe werkt het

Aanvragen

 • U dient online de aanvraag voor de subsidies binnen dit thema in, tussen 1 juli 2019 en 1 oktober 2019. Dit doet u met eHerkenning - Niveau 2.
 • In de aanvraag voegt u een activiteitenplan en het verplichte ingevulde format van de activiteitenbegroting toe en licht u uw aanvraag verder toe.

Besluitvorming

Afhankelijk van de subsidieregel is de uiterste datum van besluitvorming:

Subsidieregel Uiterste datum besluitvorming

Ambulant jongerenwerk 2020-2023

31 december 2019

Opbouwwerk 2020-2023

1 november 2019

Inwonersondersteuning 18+ 2020-2023

1 november 2019
Vrijwilligersondersteuning 2020-2023

31 december 2019

Vrijwillige ondersteuning en dienstverlening 2020-2021 1 november 2019
inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2020-2021 1 november 2019

Nodig

Bij subsidies van meer dan € 100.000,-