Subsidie Welzijn, zorg en ondersteuning

Wat u moet weten

In de subsidieregelingen leest u alles wat nodig is om een subsidie aan te vragen.

Regelingen en beoordelingskaders

Binnen het thema welzijn, zorg en ondersteuning heeft de gemeente subsidie beschikbaar voor:

 • Koppelen steun- en vraaggezinnen 2022 tot en met 2025 (nieuw)
 • Vrijwillige Dienstverlening en praktische ondersteuning 2022 - 2025
 • Wijk- en dorpshuizen 2022 - 2025
 • Belangenbehartiging, advies en ondersteuning senioren 2022 - 2025 (KBO)
 • Belangenbehartiging personen lichamelijke handicap 2022 - 2025  (ROGEP)
 • Belangenbehartiging seksuele diverstiteit LHBTI+ personen 2022 - 2025
 • Anti-discriminatievoorziening 2022 - 2025  (RADAR)
 • Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2022 - 2025
 • Slachtofferhulp 2022 - 2025
 • Buurtbussen 2022 - 2025

Koppelen steun- en vraaggezinnen 2022 tot en met 2025

Deze subsidie is bedoeld om te bevorderen dat kinderen en jongeren veilig en gezond opgroeien tot veerkrachtige en zelfredzame volwassenen.

Vrijwillige Dienstverlening en praktische ondersteuning 2022 - 2025

Deze subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten, in de wijken en dorpen van Roosendaal, die een  aanbod van vrijwilligersdiensten -voor inwoners door inwoners- met maatjescontacten en praktische ondersteuning bieden.

Wijk- en dorpshuizen 2022 - 2025

Deze subsidie kan worden verstrekt aan de wijk –en dorpshuizen in Roosendaal. 

Belangenbehartiging, advies en ondersteuning senioren 2022 - 2025 (KBO)

Deze subsidie kan worden verstrekt aan de KBO Kring gemeente Roosendaal.

Belangenbehartiging personen lichamelijke handicap 2022 - 2025  (ROGEP)

Deze subsidie kan worden verstrekt aan het Roosendaals Gehandicaptenplatform (Rogep).

Belangenbehartiging seksuele diverstiteit LHBTI+ personen 2022 - 2025

Deze subsidie kan worden verstrekt aan de regionale belangenvereniging in West-Brabant die bijdraagt aan de acceptatie van seksuele diversiteit en de verbetering van de positie van LHBTI+ personen in de samenleving.

Anti-discriminatievoorziening 2022 - 2025  (RADAR)

Deze subsidie kan worden verstrekt aan RADAR.

Inloopvoorziening(en), ontmoeting en lotgenotencontact 2022 - 2025

Deze subsidie kan worden verstrekt voor het opzetten van laagdrempelige (inloop)voorzieningen die ervoor zorgen dat inwoners met onderliggende ziekte of problematiek zelfredzamer worden en zich onderdeel voelen van een netwerk.

Slachtofferhulp 2022 - 2025

Deze subsidie kan worden verstrekt aan Slachtofferhulp NL.

Buurtbussen 2022 - 2025

Deze subsidie kan worden verstrekt aan de buurtbusverenigingen op de trajecten Bosschenhoofd-Achtmaal-Schijf-Nispen-Steenbergen-Oud Gastel.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? Laat uw gegevens achter via het contactformulier subsidies. Toch liever gebeld worden? Laat een terugbelverzoek achter via het terugbelformulier.

Hoe werkt het

Aanvragen

 • U dient online de aanvraag voor de subsidies binnen dit thema in, tussen 1 juli 2021 en 1 oktober 2021. Dit doet u met eHerkenning - Niveau 2.
 • De subsidieregeling Koppelen van steun- en vraaggezinnen 2022 tot en met 2025 kan aangevraagd worden van 15 september 2021 tot en met 15 november 2021.
 • In de aanvraag voegt u een activiteitenplan en het verplichte ingevulde format van de activiteitenbegroting toe en licht u uw aanvraag verder toe.

Besluitvorming

Afhankelijk van de subsidieregel is de uiterste datum van besluitvorming. U vindt de uiterste datum van besluitvorming in de betreffende subsidieregeling.

Nodig

Bij subsidies van meer dan € 100.000,-