Zij aan zij vooruit kijken. Het collegeprogramma van gemeente Roosendaal

Klooster Mariadal
22 juni 2022
In navolging van het ambitieakkoord werkt het college van gemeente Roosendaal verder aan het collegeprogramma. Het programma wordt in september opgeleverd. Een collegeprogramma bevat de uitwerking van hoe het bestuur de komende vier jaar uitvoering gaat geven aan de ambities uit het ambitieakkoord. Het college heeft dr. Jan Pelle gevraagd als begeleider van dit proces.

Ambitieakkoord

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 12 mei een ambitieus akkoord gepresenteerd. Wij willen een betrouwbare overheid zijn die samen met burgers en bedrijven zij aan zij werkt aan een gemeente waarin het goed is om te leven en te werken. Een sociaal, cultureel attractief en economisch krachtig Roosendaal is een opgave voor ons allen. Dit geldt voor de komende vier jaren, maar beslist ook voor de verdere toekomst. Roosendaal heeft daarom de ambitie te groeien naar een gemeente van 100.000+ inwoners, in een sterke en aantrekkelijke regio.

Collegeprogramma wordt uitgewerkt

Mooie plannen om Roosendaal te laten groeien en bloeien, die nu omgezet worden naar concrete acties. In het collegeprogramma wordt uitgewerkt hoe de gemeente dit de komende jaren samen met inwoners en andere partners wil uitvoeren.

Het proces om te komen tot het collegeprogramma zal worden begeleid door Jan Pelle, voormalig wethouder, inwoner van Roosendaal, oud-directeur van de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) en als docent verbonden geweest aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Zij aan zij met het college, de raad, inwoners en ambtenaren begeleidt Jan de uitwerking van het programma. Hiervoor zullen twee avonden worden georganiseerd, waarop iedereen die dat wil kan meedenken over het collegeprogramma. Informatie hierover volgt binnenkort.