Stichting Nationaal Jeugdontbijt (SNJO) kan niet meer aan financiële verplichtingen voldoen

Stichting Nationaal Jeugdontbijt kan niet aan financiële verplichtingen voldoen, Roosendaalse pilot loopt door
12 november 2020
Afgelopen voorjaar is de gemeente Roosendaal gestart met de pilot Jeugdontbijt. Bij deze proef krijgen Roosendaalse kinderen waarvan de ouders het financieel moeilijk hebben, dagelijks thuis een gezond ontbijt aangeboden. De Stichting Nationaal Jeugdontbijt (SNJO), die namens de gemeente deze proef uitvoert, heeft begin deze week aangegeven niet meer aan haar betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Om het jeugdontbijt niet in gevaar te brengen, heeft wethouder bestaanszekerheid Klaar Koenraad inmiddels ingegrepen.

Roosendaalse pilot loopt gewoon door

Wethouder Klaar Koenraad: “Direct na de melding hebben we contact opgenomen met de supermarkt die de jeugdontbijtjes verzorgt in Roosendaal. We hebben de supermarkt verzekerd dat de gemeente garant staat voor de betaling van de facturen die de supermarkt tot voor kort aan SNJO verzond. Daarmee blijven in ieder geval de kinderen hun ontbijtjes ontvangen. Dat is onze eerste prioriteit.”
De gemeente Roosendaal investeert in effectief en kindgericht armoedebeleid. De pilot jeugdontbijt sluit hier prachtig op aan, net als bij de ambitie een gezonde leefstijl onder kinderen (Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)) en volwassenen te bevorderen.

Nieuwe werkwijze in 2021

In overleg met JOGG en Social Klus zijn inmiddels ook de scholen geïnformeerd die meedoen met de proef. SNJO verzorgde voor meerdere gemeenten soortgelijke projecten. Ook daar heeft de organisatie dezelfde problemen gemeld. Met die gemeenten is contact gelegd om te kijken hoe het zover heeft kunnen komen en of eventuele verdere juridische stappen kunnen worden ondernomen tegen de stichting. Ondertussen wordt nieuwe werkwijze voor het jeugdontbijt bedacht, waarbij continuïteit van de huidige leveringen en betrokkenheid vanuit de Roosendaalse samenleving voorop zullen staan. Die werkwijze moet in het begin van het nieuwe jaar operationeel zijn.