Resultaten vragenlijst over functioneren burgemeester Han van Midden

Burgemeeester Han van Midden
22 juni 2022
'Hoe zie je mij als burgemeester?' met deze vraag opende de enquête naar het functioneren van burgemeester Han van Midden. Op zijn verzoek zijn leden van het Roosendaalse digipanel gevraagd naar wat er goed gaat, wat er beter of anders kan en waar hij wellicht een 'blinde vlek' heeft. De enquête is uitgezet in het kader van zelfreflectie halverwege zijn eerste ambtstermijn. In een brief aan de leden van het digipanel en aan alle Roosendalers reageert de burgemeester op de resultaten van het onderzoek.