Nieuwe uitdaging voor gemeentesecretaris Elmar Franken

21 april 2023
Na veertien jaar voor de gemeente Roosendaal te hebben gewerkt, gaat gemeentesecretaris Elmar Franken een nieuwe uitdaging aan. Hij is per 1 juni a.s. benoemd tot secretaris bij de provincie Zeeland. De benoeming wordt gedaan door het college van gedeputeerde staten van de provincie Zeeland. Momenteel bestaat het college uit vier gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. Daarnaast wordt hij eindverantwoordelijk voor de ambtelijke organisatie van de provincie Zeeland.

 

Elmar Franken werkt sinds 2009 bij de gemeente Roosendaal. In 2012 trad hij toe als directeur tot het directieteam van de gemeente Roosendaal, waarbij hij de laatste vier jaar de functie van gemeentesecretaris/algemeen directeur vervulde. Hij was daarmee eerste adviseur voor het college van burgemeester en wethouders.

Goed gevoel

Elmar Franken zegt daar zelf over: “Ik kijk met veel plezier en voldoening terug op mijn Roosendaalse tijd. Ik heb daar veel meegemaakt en ervaringen mogen opdoen. De interne organisatieverandering naar autonomer werken en de verbouwing van het HUIS van Roosendaal zijn daar mooie voorbeelden van.

Sinds vorig jaar zetten we met het nieuwe college van burgemeester en wethouders stappen om Roosendaal verder te brengen met het ambitie akkoord “Zij aan zij”.” We zijn daarmee goed op weg. Sterker nog: er staat een goede en stevige basis en de vaart zit er goed in. Dat voelt goed en ik weet dat het Roosendaalse college, directieteam en medewerkers deze koers doorzetten. Dat doen ze uiteraard in goede samenwerking en met het vertrouwen van de Roosendaalse gemeenteraad. De kans om provinciesecretaris in Zeeland te worden, komt op het juiste moment voorbij en is voor mij een logische carrièrestap. Een kans die ik met beide handen aanpak.”

Procedure

De burgemeester en wethouders bedanken Elmar Franken voor al zijn inspanning voor Roosendaal en wensen hem alle goeds voor de toekomst. Er wordt een procedure in gang gezet om een geschikte vervanger in Roosendaal te zoeken.