Financiële bijdrage voor herstructurering winkelgebied Dr. Brabersstraat

1 september 2022
Gemeente Roosendaal ontvangt een financiële bijdrage van ruim 2 miljoen euro voor het herstructureren van het winkelgebied rondom de Dr. Brabersstraat. Deze bijdrage is afkomstig uit het subsidieprogramma Impulsaanpak Winkelgebieden, welke door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) in het leven is geroepen. De financiële bijdrage gaat gebruikt worden voor het klimaatadaptiever en groener maken van de Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein en voor het uitvoeren van energetische aanpassingen aan vastgoed in de Dr. Brabersstraat.

Transformatie Dr. Brabersstraat

De gemeente Roosendaal werkt samen met ondernemers, inwoners en ontwikkelende partijen aan de transformatie van de binnenstad. Het winkelgebied wordt compacter en er worden woningen in de binnenstad toegevoegd. In de Dr. Brabersstraat is dat straks het meest zichtbaar. Daar worden het oude V&D-pand, het pand van Van Oorschot, van Mervosport en het Roselaarplein herontwikkeld. Hierdoor ontstaat hier straks een mooie en aantrekkelijke woonstraat. Bij de herstructurering is ook veel aandacht voor het vergroenen, verduurzamen en energieneutraal maken van de omgeving. Deze aspecten zijn ook terug te zien zijn bij de realisatie van Stadstuin van Hasselt en andere ruimtelijke projecten in de gemeente. 

Impulsaanpak Winkelgebieden

De detailhandel in de binnensteden staat sterk onder druk. In veel steden heeft dit structurele leegstand tot gevolg. Verloedering ligt daarbij op de loer. Binnensteden worden hierdoor steeds minder leefbaar en aantrekkelijk. Met de Impulsaanpak Winkelgebieden wil het Rijk gemeenten stimuleren om binnenstedelijke winkelgebieden om te vormen tot toekomstbestendige gebieden met een stevige, sociale en economische basis.

Voorwaarden

Gemeenten konden tot en met maandag 30 mei financiële ondersteuning aanvragen voor een projectplan dat gericht is op de herstructurering en transformatie van winkelgebieden. Om voor de ondersteuning in aanmerking te komen, dient de aanvragende gemeente wel een samenwerkingsverband aan te gaan met minstens 2 private investeerders. Ook is het de bedoeling dat de plannen binnen 7 jaar worden gerealiseerd en is het een voorwaarde dat de onrendabele top van het project minimaal 1 miljoen euro bedraagt. 

Wonen in een groene en leefbare omgeving

Wethouder Arwen van Gestel: “De woningnood vraagt om creatieve oplossingen om ook leegstaand vastgoed om te zetten naar wonen. Daarbij houden we rekening met het aanpassen van de omgeving. We gaan dus voor wonen in een groene, bereikbare en leefbare omgeving. Dankzij deze subsidie kunnen we dat ook realiseren. Zo komt prettig wonen in dit deel van de binnenstad steeds een stap dichterbij.”

Projectplan goedgekeurd

Het ingediende projectplan voor het herstructureren van het winkelgebied rondom de Dr. Brabersstraat, wat wordt ondersteund door de provincie Noord-Brabant, voldeed aan alle gestelde voorwaarden en werd door het ministerie van EZK goedgekeurd. De komende periode wordt verder uitgewerkt hoe de financiële ondersteuning vanuit de Impulsaanpak Winkelgebieden passend kan worden ingezet binnen de herstructurering van de Dr. Brabersstraat en het Roselaarplein.