Molensingel

Op maandag 18 september 2023 start aannemer Boskalis in opdracht van de gemeente Roosendaal met het inrichten van de Molensingel als 30-kilometergebied.

Werkzaamheden

Voorbereidende werkzaamheden
Vooruitlopend op de werkzaamheden waardeert Enexis haar netwerken op en rondom de Molensingel op. Het grootste deel van deze werkzaamheden wordt uitgevoerd met een halve rijbaanafzetting tussen de rotonde de Omgang en de Plantagebaan.

Op verzoek van de brandweer wordt de vrije rijbaan een eenrichtingsweg voor het verkeer wat van noord naar zuid rijdt. Het verkeer vanuit de andere richting wordt met omleidingsroutes om het werk geleid.

Gefaseerde uitvoering
Om de overlast zoveel mogelijk te beperken, wordt het werk in fases uitgevoerd. De werkzaamheden starten bij tankstation TinQ (Molensingel 1), waarna het werk zich steeds verder in noordelijke richting verplaatst. Eerst aan de oostzijde en daarna aan de westzijde.

Volledige afsluiting hoofdweg
Om het asfalt op de hoofdweg op een veilige en goede manier te vervangen, is het noodzakelijk de weg gedurende een week in november volledig af te sluiten. De precieze data van deze werkzaamheden zullen wij tijdig via onze informatiekanalen met u delen. Ook worden vooraankondigingsborden geplaatst.

Voor de nieuwe oversteken van het hogedrukgas en lagedrukgas is het ook nodig de Molensingel een paar dagen af te sluiten. Deze afsluitingen vinden plaats op 25 en 26 september tussen de Kloosterstraat en de rotonde en van 3 tot en met 5 oktober tussen de Gierelaar en de Kloosterstraat.

Busvervoer en hulpdiensten
Er is ook overleg geweest met vervoerbedrijf Arriva en met de hulpdiensten over de werkzaamheden. Zij hebben hierop hun eigen maatregelen genomen. Arriva communiceert hier zelf over, waaronder over de alternatieve opstapplaatsen voor de buslijnen 104 en 112.

Duur werkzaamheden
De werkzaamheden zullen, onder voorbehoud van de weersomstandigheden, tot medio december duren. Wij beseffen dat de werkzaamheden aan de Molensingel de nodige overlast met zich mee gaan brengen. We doen ons uiterste best om de overlast tot een minimum te beperken.

Rekening gehouden met andere projecten
Om de doorstroom in Wouw niet verder te bemoeilijken, is ervoor gekozen de rioolreconstructie in de Graaienhil/Landeweel en de herinrichting van de Spellestraat pas na het afronden van het werk aan de Molensingel op te starten. De nutsbedrijven gaan wel alvast voorbereidende werkzaamheden uitvoeren voor deze projecten, maar deze vinden voornamelijk in de trottoirs plaats en hebben om die reden geen invloed op het doorgaande verkeer in de dorpskern Wouw.

Verkeerstekeningen

pdf Verkeersmaatregelen, afzettingen en fietsomleidingen (PDF, 5.65 MB) pdf Omleidingsroutes (PDF, 2.14 MB)

Meer informatie

Heeft u nog vragen of opmerkingen? Stuur dan een e-mail naar a.kole@roosendaal.nl