Kinderopvangtoeslag

Goed om te weten

  • Of u recht hebt op kinderopvangtoeslag hangt af van de hoogte van uw inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. U kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen
  • Er geldt ook een maximumuurtarief. Kijk voor alle informatie op de website van de Belastingdienst
  • Hebt u geen recht op kinderopvangtoeslag? Soms hebt u op basis van een sociaal medische indicatie recht op bijzondere bijstand

Aanvragen