Inzage persoonsgegevens

Op grond van de wet (AVG) heeft u het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of (gedeeltelijk) te verwijderen. Om u hiermee te helpen, kunt u uw verzoek direct indienen via onderstaand formulier.

Verzoek indienen met DigiD

Let op: Als u inzage wilt in persoonsgegevens over gemeentelijke belastingen dan dient u het verzoek in bij de Belastingsamenwerking West-Brabant.
Als u inzage wilt in persoonsgegevens over Werk en Inkomen dan dient u het verzoek in bij het Werkplein Hart van West-Brabant.

Wat moet u weten

  • Om online een verzoek te doen voor inzage in uw persoonsgegevens heeft u uw DigiD nodig.
  • Wilt u een verzoek doen tot correctie of verwijdering? Dat kan, maar hiervoor moet u eerst een verzoek tot inzage indienen. Zo kunnen we met u vast stellen welke persoonsgegevens u gecorrigeerd of gewist wilt hebben.
  • Als u het verzoek online bij ons heeft ingediend, krijgt u een ontvangstbevestiging. Binnen een maand na de ontvangstdatum nemen wij een besluit op uw verzoek. Deze termijn kan met maximaal 2 maanden worden verlengd.
  • Ons besluit ontvangt u op uw persoonlijke pagina 'Mijn Roosendaal'. Wij informeren u daarover via het bij DigiD bekende e-mailadres.

Persoonlijk verzoek indienen

Als u niet in staat bent om online een verzoek in te dienen, kunt u dit persoonlijk doen bij de publieksbalies. U moet hiervoor wel een afspraak maken. Wij helpen u dan bij het indienen van het verzoek. U moet daarvoor het volgende meenemen:

  • Geldig legitimatiebewijs (paspoort, id-kaart of rijbewijs)
  • Als het gaat om een inzageverzoek voor kinderen onder de 16 jaar, moet u aantonen dat u de wettelijk vertegenwoordiger bent van het kind. In sommige gevallen moeten beide ouders gezamenlijk het verzoek tot inzage doen.

Kosten

  • Als u het besluit met bijbehorende stukken digitaal ontvangt, dan zijn daar geen kosten aan verbonden.
  • Als we stukken moeten afdrukken, brengen we daarvoor de gebruikelijke legeskosten in rekening.