Geheimhouding persoonsgegevens

Wilt u niet dat de gemeente uw persoonsgegevens aan maatschappelijke instellingen doorgeeft? Bijvoorbeeld omdat u in een Blijf-van-mijn-lijfhuis zit? Dan kunt u vragen om geheimhouding.

Wat u moet weten

U kunt alleen voor uzelf en voor uw inwonende minderjarige kinderen geheimhouding aanvragen. Als uw kind meerderjarig is, moet het zelf geheimhouding aanvragen. U kunt geheimhouding online, schriftelijk of persoonlijk aanvragen. U kunt daarvoor een afspraak maken of langskomen op het stadskantoor. Bekijk de openingstijden.

Zonder uw toestemming geeft de gemeente uw persoonsgegevens nooit door aan particulieren en commerciële bedrijven. Als u geheimhouding hebt aangevraagd, geeft de gemeente uw gegevens ook niet door aan:

  • niet-commerciële instellingen, zoals bijvoorbeeld sport- en muziekverenigingen.
  • instellingen voor bijvoorbeeld ouderenzorg, gehandicaptenzorg of jeugdwelzijnswerk.

Notarissen, gerechtsdeurwaarders en advocaten die bezig zijn met een gerechtelijke procedure waarbij u betrokken bent, kunnen naar uw gegevens vragen. De gemeente neemt dan eerst contact met u op over deze aanvraag.

De gemeente geeft uw persoonsgegevens wel door als de volgende instellingen erom vragen:

  • alle overheidsinstellingen
  • instellingen die wettelijke taken uitvoeren, zoals Politie, Justitie, Belastingdienst, Waterschappen en Sociale Verzekeringsbank
  • Centraal Bureau voor Genealogie
  • afdeling Reclassering van het Leger des Heils
  • ziekenhuizen die wetenschappelijk onderzoek doen
  • pensioenfondsen, kredietinstellingen, effecteninstellingen, verzekeraars en beleggingsinstellingen, maar alleen als zij geld beheren dat zij aan u moeten uitkeren

Opheffen

Als u geen geheimhouding meer wilt, kunt u die online opheffen. Schriftelijk kan ook, u stuurt dan een brief met verzoek tot opheffing van geheimhouding naar de gemeente.

Nodig

  • uw DigiD (bij een digitale aanvraag)
  • een (kopie) identiteitsbewijs (paspoort, rijbewijs, identiteitskaart)

Kosten

Geen