Huib de Ruijter (Inclusie)

Huib de Ruijter

Huib de Ruijter heeft binnen de Adviesraad Sociaal Domein inclusie als aandachtsgebied. Dit sluit goed aan bij zijn op gedane ervaringen als bestuurder van het Roosendaals Gehandicapten Platform. In deze functie zet hij zich in om van Roosendaal een volledig toegankelijke stad te maken, zodat iedereen met een fysieke beperking onbelemmerd gebruik kan maken van alle voorzieningen, gebouwen, cultuuruitingen en evenementen die de stad biedt.

Als vrijwilliger zet hij zich ook in voor mensen die digitaal wat minder onderlegd zijn, levert op zijn wijze een bijdrage in armoedebestrijding en geeft adviezen aan de Roosendaalse bevolking om hun woning brandveilig te maken. Deze werkzaamheden vervult hij vanuit functies binnen “Digipunt”, de “Stichting Leergeld” en als ambassadeur van “Brandveilig Leven Roosendaal”

Al met al heeft Huib een ruim netwerk om zich heen gevormd dat hem van pas zal komen bij de uitoefening van zijn taken binnen de Adviesraad Sociaal Domein.