Herinrichting Memlincstraat, Alfred Ostplein, Burgemeester Freijterslaan

De gemeente Roosendaal is voornemens de Memlincstraat, Burgemeester Freijterslaan en het Alfred Ostplein in 2024 te reconstrueren.

Wat gaan we doen?

De bestrating, riolering en inrichting van de Memlincstraat, Burgemeester Freijterslaan en het Alfred Ostplein voldoen niet meer aan de gemeentelijke kwaliteitseisen. Daarom zijn we voornemens om deze straten in 2024 her in te gaan richten.

Voorlopig Ontwerp

De afgelopen periode hebben we gebruikt voor het maken van een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp hebben we gepresenteerd aan de bewoners tijdens een informatieavond op maandag 18 september 2023. U vindt het Voorlopig Ontwerp hieronder.

pdf Voorlopig Ontwerp - deel 1 (PDF, 1.17 MB) pdf Voorlopig Ontwerp - deel 2 (PDF, 1.05 MB)

Voortgang

De komende periode gaan we aan de slag met het inventariseren en verwerken van de ontvangen input. Dit resulteert uiteindelijk in een Definitief Ontwerp, wat we ook nog voorleggen aan de bewoners.

Heeft u (tussentijds) nog vragen?
Neem dan contact op met projectleider Angelo Kole. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 14 0165 of via het e-mailadres a.kole@roosendaal.nl