Herinrichting Lindenburg

De gemeente Roosendaal werkt aan de herinrichting van de promenade en het parkeerterrein rondom winkelcentrum Lindenburg.

Herinrichting promenade en parkeerterrein

We willen van Langdonk een fijne en veilige plek maken voor iedereen. Voor jong en oud. Daarom gaan we onder meer aan de slag met de herinrichting van de promenade en het parkeerterrein rondom winkelcentrum Lindenburg.

Met de herinrichting willen we de veiligheid op het parkeerterrein verbeteren, de fiets- en scooterbewegingen op de promenade verminderen, de zichtbaarheid van de winkels vergroten, het leef- en verblijfsklimaat verbeteren en de promenade en het winkelcentrum vergroenen conform het beleidskader Roosendaal Natuurstad.

Op dinsdag 25 januari hebben we enkele winkeliers en bestuursleden van de 4 verenigingen van eigenaren geínformeerd over onze plannen. De voorbije maanden hebben we de voorgestelde plannen verder uitgewerkt tot een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp hebben we op maandag 2 mei tijdens een inloopmoment gepresenteerd aan bewoners en ondernemers. De aanwezige bewoners en ondernemers kregen daarbij ook de mogelijkheid om hun reactie te geven op het Voorlopig Ontwerp. Deze reacties verwerken we, waar mogelijk en relevant, de komende periode nog in het ontwerp. Het voornemen is om na de bouwvakvakantie te starten met de uitvoering van de werkzaamheden. Was u niet in de gelegenheid om op 2 mei aanwezig te zijn? Hieronder vindt u nog de presentatie, het gepresenteerde groenplan en het Voorlopig Ontwerp.

pptx presentatie_herinrichting_winkelcentrum_lindenburg.pptx pdf Groenontwerp herinrichting winkelcentrum Lindenburg (PDF, 347.08 KB) pdf Voorlopig Ontwerp winkelcentrum Lindenburg (PDF, 367.31 KB)


Vragen
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. U kunt hem bereiken via het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl.