Wet open overheid (Woo)

Bent u op zoek naar overheidsinformatie die nog niet openbaar is? Dan kunt u online een Woo-verzoek indienen.

Informatie

Een Woo-verzoek is niet altijd nodig. De gemeente Roosendaal maakt zelf al veel informatie openbaar. U hoeft hiervoor geen Woo-verzoek in te dienen. U kunt informatie van de gemeente Roosendaal onder meer hier vinden: 

Vragen?

Heeft u vragen over de Wet open overheid of over het indienen van een Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen via info@roosendaal.nl of 140165. Een Woo-verzoek is niet bedoeld voor het stellen van vragen. Heeft u een vraag? Gebruik dan het contactformulier.

Indienen

Indienen Woo-verzoek

U kunt een Woo-verzoek online via onderstaand formulier indienen.

U kunt alleen een Woo-verzoek indienen als u op zoek bent naar overheidsinformatie die opgenomen is in een op een 'gegevensdrager' (bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand). De Woo is niet bedoeld voor het stellen van vragen. Heeft u een vraag? Gebruik dan het contactformulier.  

Voor particulieren:

Indienen Woo-verzoek met DigiD 

Voor bedrijven en organisaties:

Indienen Woo-verzoek met eHerkenning 

Schriftelijk

Schrijf een brief aan het college van burgemeester en wethouders. Vermeld dat het gaat om een Woo-verzoek en onderteken uw brief. U kunt uw brief sturen naar:
College van burgemeester en wethouders van Roosendaal
Postbus 5000
4700 KA Roosendaal
U kunt geen Woo-verzoek per e-mail of fax indienen.

Voorwaarden Woo-verzoek

  • Uw Woo-verzoek moet voldoen aan de volgende voorwaarden:
  • U geeft aan waarover u informatie wilt ontvangen. Bij voorkeur noemt u ook de documenten die u wilt ontvangen.
  • De informatie moet bij de gemeente aanwezig zijn.
  • De informatie moet gaan over beleid van de gemeente.
  • De informatie staat op een 'gegevensdrager'. Bijvoorbeeld op papier, film, foto, tape of een computerbestand. 
  • U geeft aan hoe u de informatie wilt ontvangen. Bijvoorbeeld per e-mail of per post.

Voortgang afhandeling van uw Woo-verzoek

Heeft u uw Woo-verzoek online ingediend? Dan kunt u de voortgang van de afhandeling van uw Woo-verzoek bijhouden via tabblad 'Lopende aanvraag'. Ook kunt u daar uw verzoek aanvullen of wijzigen.

Niet alle informatie is openbaar

Informatie van de gemeente Roosendaal is meestal openbaar. Er zijn enkele uitzonderingen. Deze uitzonderingen staat in de Wet open overheid. Ook kan het zijn dat documenten voor een deel onleesbaar worden gemaakt. Als documenten niet openbaar of deels onleesbaar worden gemaakt, dan wordt dit uitgelegd in de beslissing op uw Woo-verzoek.

Wijze van verstrekken van informatie

Als informatie wordt verstrekt, dan kan dit op verschillende manieren. Bijvoorbeeld per e-mail, per post of inzien op het stadskantoor. U kunt zelf kiezen hoe we de informatie verstrekken. In de meeste gevallen volgen we uw keuze, tenzij dit niet mogelijk is of de informatie op een andere manier al beschikbaar is. 

Beslistermijn

U ontvangt zo snel mogelijk een beslissing op uw Woo-verzoek. In de meeste gevallen wordt binnen vier weken een beslissing genomen. De termijn kan met twee weken worden verlengd. Dit wordt verdagen genoemd. Is er meer informatie van u of iemand anders nodig? Dan kan de beslistermijn ook opgeschort worden. Als er sprake is van opschorten of verdagen, dan wordt u hiervan op de hoogte gesteld.

Kosten

Het indienen van een Woo-verzoek is gratis. Ook het ontvangen van digitale stukken is gratis. Wilt u informatie op papier ontvangen? Dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Welke kosten dit zijn kunt u vinden in de legesverordening. 

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing op uw Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen met de contactpersoon opgenomen in de brief (beschikking). Bent u het hierna nog steeds niet eens met de beslissing? U kunt formeel bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Roosendaal binnen zes weken na de dag van verzending van de beslissing. Meer informatie over de bezwaarprocedure vindt u op de pagina Bezwaar en beroep.

Wetgeving en meer informatie

Meer informatie over de Wet open overheid kunt u vinden in de wettekst en op de website van de Rijksoverheid.

Vragen

  • Voor vragen over DigiD en eHerkenning of het aanvragen hiervan kunt u terecht op: www.digid.nl en www.eherkenning.nl.
  • Heeft u vragen over de Wet open overheid of over het indienen van een Woo-verzoek? Dan kunt u contact opnemen via info@roosendaal.nl of 140165.

Lopende aanvraag

Als u inlogt via onderstaande link kunt u de status van uw aanvraag bekijken en uw huidige aanvraag wijzigen of aanvullen.

U kunt géén Woo-verzoek indienen via het overzicht. 

Inloggen in Mijn Roosendaal