Welstand

Gaat u een omgevingsvergunning aanvragen voor een bouwplan? Uw aanvraag moet voldoen aan de welstandseisen van de gemeente Roosendaal. In de welstandsnota leest u wat voor uw plannen van toepassing is.

Wat u moet weten

  • De gemeente gebruikt 4 welstandsniveau; streng toezicht, gewoon regulier toezicht, soepel welstandstoezicht en welstandsvrije gebieden. In de welstandsnota ziet u welk niveau van toepassing is voor de plek waar u wilt (ver)bouwen.
  • Is het welstandsniveau van het gebied waar u wilt verbouwen 'regulier' of hoger? Dan maakt de welstandsbeoordeling deel uit van de omgevingsvergunning. Tijdens en na de aanvraag krijgt u informatie over de stappen die genomen moeten worden voor een welstandsadvies.
  • Voor veranderingen aan een monument is vrijwel altijd een omgevingsvergunning nodig. De veranderingen moeten vooraf beoordeeld worden. Ook als het monument in een gebied staat dat 'welstandsvrij' is.
  • Het stroomschema welstand is een handig hulpmiddel om zien aan welke welstandscriteria er wordt getoetst.

Stroomschema welstand (PDF, 765.06 KB)

Vooraf toetsen

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning bespreken met de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK). Dit regelt u door een vooroverleg in te dienen en een afspraak te maken met het secretariaat van de CRK. Het vooroverleg wordt gebruikt om te kijken of uw initiatief goed passend is in de omgeving.

Welstandsbeoordeling

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit (CRK) voert de welstandtoetsing uit en adviseert hierover aan het college van B&W bij het verlenen van een omgevingsvergunning. De CRK is ingesteld door de gemeenteraad en is breed samengesteld. Afhankelijk van de typen aanvragen op de agenda, wisselt de samenstelling van de CRK.

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vergadert in het Fractiehuis, gelegen aan de Bloemenmarkt 12 in Roosendaal. Voor welstandsgedeelte: belknop Roosendaalse lijst. Voor monumenten: belknop VVD.

Als u als belanghebbende wilt weten wat de leden van het CRK van een plan vinden dan kunt u het overleg hierover digitaal bijwonen. U stuurt hiervoor, op de dag van de publicatie van de agenda, een mail naar de secretaris van het CRK: c.sprong@roosendaal.nl. Hij laat u dan weten wanneer het digitale overleg plaatsvindt en nodigt u uit voor het overleg via Microsoft Teams.

Op 4 mei en 11 mei vervallen de CRK vergaderingen.

pdf Agenda Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 25 mei 2022 (PDF, 13.83 KB) pdf Uitslag Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 18 mei 2022 (PDF, 96.57 KB)

De overige uitslagen van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit vindt u in ons webarchief.

Geen welstandsbeoordeling

Een beoordeling op welstand is niet nodig:

  • Als u geen omgevingsvergunning nodig heeft. (U kunt een vergunningscheck doen via Omgevingsloket Online).
  • Als de plek waar u wilt (ver)bouwen 'welstandsvrij' is.
  • Er bestaat altijd de mogelijkheid om een gesprek aan te vragen ook over bouwaanvragen die niet welstandsplichtig zijn.

Let op! De gemeente kan achteraf toch optreden als een bouwwerk of verandering niet voldoet aan de welstandsnormen. Meer informatie vindt u in de welstandsnota onder 'excessen'.