Subsidie Cultuur

Wat u moet weten

In de subsidieregelingen leest u alles wat nodig is om een subsidie aan te vragen.

Regelingen en beoordelingskaders

Binnen het thema armoede heeft de gemeente subsidie beschikbaar voor:

 • Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2020-2023
 • Nieuwe media 2020-2023
 • Overige culturele activiteiten

Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2020-2023

Deze jaarlijkse subsidie kan worden verstrekt voor de volgende activiteiten:

 1. Cultuuractiviteiten met als doel kennis te maken met zoveel mogelijk verschillende vormen van cultuurbeoefening gedurende de schoolloopbaan van kinderen en jongeren.
 2. Activiteiten in het kader van cultuureducatie door samen met scholen uitvoering te geven aan de landelijke Brede Regeling Combinatiefuncties op minimaal 15 scholen tijdens en buiten schooltijd.
 3. Activiteiten in het kader van cultuureducatie door op 13 scholen voor primair onderwijs en één school voor voortgezet onderwijs uitvoering te geven aan de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit.
 4. Het aanbieden van activiteiten gericht op het bevorderen en vergroten van structurele cultuurparticipatie ten behoeve van volwassenen die een drempel ervaren voor deelname aan cultuur.  

Nieuwe media 2020-2023

Doelstelling van de regeling is te bevorderen dat nieuwe media toegankelijk worden voor nieuwe doelgroepen, zodat inwoners van de gemeente Roosendaal de mogelijkheid hebben hiermee kennis te maken en te experimenteren.

Overige culturele activiteiten

Subsidies voor culturele activiteiten zijn ondergebracht bij Stichting Cultuur Verbindt Roosendaal. Per 1 juli 2019 voeren zij ook in opdracht van de gemeente Roosendaal de regeling Harmonieën en Orkesten uit. Na de zomervakantie wordt u door Cultuur Verbindt Roosendaal uitgenodigd om mee te denken over de verdere invulling van de regelingen. Meer informatie en de aanvraagdata worden gepubliceerd via de website van Cultuur Verbindt Roosendaal.

Meer informatie

Heeft u vragen over subsidies? Laat uw gegevens achter via het contactformulier subsidies. Toch liever gebeld worden? Laat een terugbelverzoek achter via het terugbelformulier.

Hoe werkt het

Aanvragen

 • U dient online de aanvraag voor de subsidies binnen dit thema in, tussen 1 juli 2019 en 1 oktober 2019. Dit doet u met eHerkenning - Niveau 2.
 • In de aanvraag voegt u een activiteitenplan en het verplichte ingevulde format van de activiteitenbegroting toe. Vervolgens licht u uw aanvraag verder toe.

Besluitvorming

 • Uw aanvraag wordt door een beoordelingscommissie beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader die hoort bij de subsidieregeling
 • Afhankelijk van de subsidieregel is de uiterste datum van besluitvorming:
Subsidieregel Uiterste datum besluitvorming

Cultuureducatie en Cultuurparticipatie 2020-2023

1 november 2019

Nieuwe media 2020-2023

31 december 2019

Nodig

Bij subsidies van meer dan € 100.000,-