Privacyverklaring

De gemeente Roosendaal verzamelt persoonsgegevens

Komt u in Roosendaal wonen? Of wilt u iets aan de gemeente vragen? Bijvoorbeeld een vergunning of een vergoeding? Dan hebben wij gegevens van u nodig. U geeft deze gegevens zelf wanneer u bij ons aan de balie komt of wanneer u een brief stuurt. Of een aanvraagformulier inlevert.

De gemeente Roosendaal houdt bij welke gegevens wij van u hebben en waarom wij ze hebben gevraagd.

Wat zijn persoonsgegevens?

Persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld uw naam en adres, uw geboortedatum, gegevens over uw huwelijk, gegevens over uw kinderen en over uw ouders of uw emailadres.  
Soms is het nodig dat gemeente ook uw financiële gegevens krijgt of uw medische gegevens.

Wij gaan netjes om met uw persoonsgegevens   

De gemeente zorgt ervoor, dat uw persoonsgegevens veilig zijn. Er zijn regels voor wat de gemeente mag doen met uw persoonsgegevens. Er zijn ook maatregelen om ervoor te zorgen dat niemand zomaar bij uw persoonsgegevens kan komen.

Heeft u hier vragen over? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0165 of via het contactformulier op deze website.

Welke gegevens hebben wij van u en wat doen wij ermee?

In de wet staat welke gegevens wij van u mogen hebben en wat wij daarmee mogen doen. 

De medewerkers van de gemeente Roosendaal krijgen alleen de persoonsgegevens die ze nodig hebben voor hun werk. Ook andere overheden en belangrijke organisaties, zoals de Belastingdienst, het UWV, pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen, krijgen alleen gegevens om hun werk te kunnen doen.

De gemeente Roosendaal geeft uw persoonsgegevens niet zomaar aan anderen. Bijvoorbeeld aan de kerk of de voetbalvereniging. U kunt vragen om uw persoonsgegevens niet aan anderen te geven met een Verzoek geheimhouding persoonsgegevens. Bij geheimhouding geven wij alleen uw gegevens door als dat volgens de wet moet of als u daarvoor toestemming geeft. In sommige gevallen mogen wij uw gegevens ook verstrekken als de reden daarvoor belangrijker is dan uw privacy. Bent u het niet eens met zo’n besluit? U mag altijd bezwaar maken.

U mag vragen welke gegevens de gemeente Roosendaal over u heeft en aan wie wij deze gegevens doorgeven. U kunt dat vragen met een Verzoek Inzage persoonsgegevens.

U kunt zien hoe uw persoonsgegevens staan vermeld in de Basisregistratie Personen door in te loggen op de website: mijn.overheid.nl

Zijn uw gegevens niet juist?

Denkt u dat uw gegevens niet kloppen? U kunt vragen om de gegevens te veranderen. Dat kan met een Verzoek correctie persoonsgegevens

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens? 

Soms staat in de wet hoe lang wij uw persoonsgegevens moeten bewaren. Zegt de wet hier niks over? Dan bewaren wij uw persoonsgegevens totdat de reden waarom wij de gegevens hebben gevraagd er niet meer is.  

De gemeente gebruikt cookies op deze website 

De gemeente Roosendaal gebruikt cookies. Een cookie is een stukje tekst dat op uw computer wordt opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. De gemeente Roosendaal doet dit om te kunnen onderzoeken of de website goed werkt. Wij kunnen er ook mee kijken hoe de website wordt gebruikt. Lees meer informatie over de cookies die geplaatst worden vanaf deze website. 

De gemeente maakt foto's en beeldopnames

Als gemeente maken wij foto's en beeldopnames die te maken hebben met onze publiekrechtelijke taken. Wij houden u graag via foto's en beeldopnames op de hoogte van wat er binnen onze gemeente speelt. Maar wij vinden uw privacy ook belangrijk. Het kan namelijk zijn dat er foto's of beeldopnames worden gemaakt waar u op staat. Lees meer informatie over het gebruik foto's en beeldopnames in deze verklaring.

Pilot virtuele assistent

Vanaf april 2021 is er een virtuele assistent actief op enkele pagina's van deze website. Voor de gegevens die hierbij worden geregistreerd, geldt de privacyverklaring GEM, de virtuele assistent in Roosendaal. 
Privacyverklaring Virtuele assistent (PDF, 178.22 KB)

Wilt u meer weten over hoe de gemeente omgaat met uw privacy? 

Wilt u weten op welke manier de gemeente Roosendaal de privacy precies geregeld heeft? Wij helpen u graag verder. Neem hiervoor contact op met de Functionaris Gegevensbescherming via fg@roosendaal.nl.
U kunt de gemeentelijke privacyregels ook nalezen via deze links:

Of bekijk onze privacyfolder:

Wilt u meer informatie over uw privacy dan kunt u de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

(Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op: 3 november 2022)