Subsidie AED en buitenkasten

Bent u een organisatie of particulier en wilt u een AED aanschaffen die bijdraagt aan een dekkend AED netwerk binnen de gemeente Roosendaal? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een subsidie.

Lees de Subsidieregeling AED's en buitenkasten goed door voordat u de subsidie aanvraagt. 

Wat u moet weten

De gemeente verstrekt in 2023 een eenmalige subsidie voor de aanschaf van een AED inclusief buitenkast, het onderhoud daarvan en de opleiding van hulpverleners om te komen tot een dekkend AED netwerk dat 24 uur per dag toegankelijk is.  

Aanvraagperiode 

Deze subsidie kan tot 31 december 2023 worden aangevraagd. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.  

Subsidiebedrag 

De aan te vragen subsidie bedraagt voor: 

 • 50% van de kosten voor de aanschaf of vervanging van een AED, met een maximum van € 1.100,- per AED;
 • 50% van de kosten voor de aanschaf van een buitenkast, met een maximum van € 275,- per buitenkast.
 • Het onderhoud van de AED, met een maximum van € 82,50 per jaar voor een periode van 4 jaar;
 • Het volgen van een reanimatiecursus bij aanschaf of vervanging van een AED, met een eenmalige bijdrage van € 45,00 en daarna voor 3 jaar € 25,00 voor herhalingscursussen. Dit is per burgerhulpverlener met een maximum van 4 burgerhulpverleners per AED.

Het subsidieplafond voor deze regeling is € 21.000.- 

Voorwaarden  

 • De AED en de reanimatie-hulpverleners zijn aangemeld bij HartslagNu; 
 • De AED wordt conform wettelijke voorschriften tijdig en juist onderhouden; 
 • De AED wordt geplaatst op een openbaar toegankelijke plek die bij voorkeur 24/7 bereikbaar is en/of ingezet bij evenementen; 
 • De organisatie/vereniging/stichting/inwoner wordt eigenaar van de AED en is als zodanig ook verantwoordelijk voor aanschaf, plaatsing, onderhoud, beheer, opleiding en een aansprakelijkheidsverzekering.

Subsidiebeleid

Ons Subsidiebeleid is opgebouwd uit: 

Hoe het werkt

Aanvragen

 • Subsidies worden online aangevraagd.  
  Bent u particulier, dan dient u de aanvraag in met uw DigiD. 
  Als organisatie dient u de aanvraag in met eHerkenning (niveau2)

Nodig 

 • Activiteitenplan, met daarin: 
  • Een beschrijving van de locatie waar de AED en/of buitenkast komt te hangen; 
  • Een beschrijving van hoe de cofinanciering geregeld is; 
  • Een beschrijving van hoe de AED onderhouden zal worden. 
 • Een offerte of factuur van de AED en/of buitenkast, de onderhoudskosten en indien van toepassing een opgaven van het aantal burgerhulpverleners waarvoor u een bijdrage voor de reanimatiecursus. 

Besluitvorming 

 • De aanvragen voor deze subsidie worden beoordeeld op volgorde van binnenkomst. 
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld aan de hand van het beoordelingskader dat hoort bij de subsidieregeling. 
 • U ontvangt uiterlijk 13 weken na ontvangst van uw subsidieaanvraag een besluit. 

Aanvragen

Subsidie aanvragen kan voor organisaties met eHerkenning en voor particulieren met DigiD.

Particulieren

Aanvragen met DigiD

Stichtingen, verenigingen en bedrijven 

Aanvragen met eHerkenning