Stimuleringslening

Met de stimuleringslening kunt u maatregelen treffen om de levensloopbestendigheid, duurzaamheid en veiligheid van uw woning te vergroten. De stimuleringslening kent zeer aantrekkelijke voorwaarden en een lage rente.

Wat u moet weten

Voordat u een stimuleringslening kunt aanvragen, stelt de gemeente Roosendaal vast of u voldoet aan de voorwaarden. 

Voor wie is de lening? 

 • U bent minimaal 18 jaar en verblijfsgerechtigd in Nederland. 
 • De stimuleringslening is alleen van toepassing op bestaande bouw. 
 • De woning staat in de gemeente Roosendaal. 
 • De lening is van toepassing op woningen ouder dan 10 jaar, bestemd voor permanente bewoning. 
 • U bent eigenaar en bewoner van de woning waarvoor de lening wordt aangevraagd. Bij twee of meer eigenaren dient gezamenlijk door alle eigenaren een aanvraag ingediend te worden. Bijvoorbeeld bij een Vereniging van Eigenaren. 
 • Leeftijdsgrens bij consumptieve leningsvorm: de aanvrager mag niet ouder zijn dan 75 jaar. In geval er sprake is van twee aanvragers wordt alleen het inkomen van de aanvrager die jonger is dan 76 jaar in de financieringsaanvraag meegenomen. 

Condities van de lening 

 • De Stimuleringslening wordt in beginsel hypothecair verstrekt. 
 • Tot een bedrag van € 12.500 is de looptijd 10 jaar, voor bedragen vanaf € 12.500 is de looptijd 15 jaar. 
 • De hoogte van de stimuleringslening is minimaal € 2.500,- en maximaal € 35.000,- (inclusief BTW). 
 • De stimuleringslening heeft een eigen rentetarief voor de 10- en 15- jaarsrente. Deze rente staat vast gedurende de looptijd van de lening. Het rentepercentage wordt door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld op het moment van toewijzen/ beschikken van de stimuleringslening 
 • De stimuleringslening wordt verstrekt op basis van maandannuïteiten. 
 • De lening wordt alleen verstrekt na een positieve krediettoets. 
 • De lening wordt verstrekt via een bouwkrediet. 
 • De lening kan altijd boetevrij worden afgelost met een minimum van € 250,-. 
 • Het college wijst een aanvraag af indien het budget niet toereikend is om de aanvraag te honoreren. 

Voordelige rentetarieven

De gemeente hanteert het rentetarief dat geldt op het moment dat uw aanvraag bij ons binnenkomt.

Datum 10 jaar vast consumptief 10 jaar vast hypothecair 15 jaar vast hypothecair
03-12-2018  2,80% 1,00% 1,70%
26-11-2018  2,80% 1,00% 1,70%

Wat kost het?

 • Afsluitkosten: € 850,- bij hypothecaire lening.
  Deze kosten worden meegefinancierd en ingehouden op de hoofdsom van uw lening. 
 • Aktekosten en eventuele kosten voor een financieel adviseur zijn voor uw eigen rekening. 

Nodig

 • Een kadastraal eigendomsbewijs van de woning 
 • Offertes van de te treffen maatregelen 
 • Een tekening/schetsplan van de woning van de bestaande en nieuwe situatie 
 • Een globale planning van de werkzaamheden 
 • Een kopie van de eventuele omgevingsvergunning

Zo werkt het

 • Stuur de gevraagde stukken via uw DigiD naar de gemeente. De gemeente toetst globaal of u in aanmerking komt voor een stimuleringslening, zo ja, dan stuurt de gemeente u het SVn-aanvraagformulier toe. 
 • Vul het SVn aanvraagformulier voor de stimuleringslening volledig in. Dit formulier stuurt u per post, voorzien van alle gevraagde gegevens, naar SVn. In de checklist bij het aanvraagformulier leest u welke gegevens SVn van u nodig heeft. 
 • SVn neemt uw lening aanvraag in behandeling. Bij positieve toetsing brengt SVn u een offerte uit voor de stimuleringslening. Hierin staan vermeld: het leningsbedrag, de maandelijkse last aan rente en aflossing, het rentepercentage, de looptijd van de lening en de overige voorwaarden. 
 • Zodra u de offerte hebt geaccepteerd en aan alle overige voorwaarden is voldaan, ontvangt u van SVn bericht over de verdere afwikkeling van uw lening. 

Meer informatie over deze stimuleringsleningen vindt u op de website van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting SVn.

Maatregelen

Hieronder vindt u de maatregelen die in aanmerking kunnen komen voor een stimuleringslening. 

Levensloopbestendigheid 

Het betreft de werkelijke kosten voor het vergroten van de levensloopbestendigheid van uw woning. Deze maatregelen vallen onder het Woonkeur Certificaat rollator- en/of rolstoelgeschikt van bestaande woningen.  

Voorbeelden: 

 • a. Slaapkamer en badkamer realiseren op de begane grond;  
 • b. Verstelbaar keukenblok maken;  
 • c. Inductie kookplaat aanbrengen;  
 • d. Deuren verbreden;  
 • e. Traplift aanbrengen;  
 • f.  Drempels verwijderen of verlagen;  
 • g. Deurbel aanbrengen met geluidsversterking / lichtsignaal;  
 • h. Oplossen niveauverschillen ten behoeve bereikbaarheid woning;  
 • i. Tweede toilet realiseren op verdieping;  
 • j. Bad door douche vervangen, inclusief leiding- en tegelwerk.  

Onderstaande maatregelen betreffen domotica, technologische aanpassingen aan uw huis die de levensloopbestendigheid vergroten. 

Voorbeelden:  

 • a. Mobiliteitsbewaking met behulp van bewegingssensoren en/of camera's;  
 • b. Parlofonie met camera en beeldscherm die doorschakelt naar de gsm;  
 • c. Waterkranen die werken met sensoren.  
 • d. Automatisch doorspoelen van toilet of urinoir en reiniging van de toiletbril.  
 • e. Digitaal spiekoog;  
 • f. Draadloze video-deurintercom;  
 • g. Het openen en sluiten van sloten door personen met de gepaste sleutel, bijvoorbeeld met een speciale tag;  
 • h. GPS verbinden aan een persoon met een functiestoornis.  

Duurzaamheid 

Het betreft de werkelijke kosten voor het vergroten van de duurzaamheid van uw woning. 

Voorbeelden: 

 • a. Zonnepanelen;  
 • b. Zonneboiler;  
 • c. Vloerisolatie/bodemisolatie;  
 • d. Dakisolatie;  
 • e. ‘Groendak’;  
 • f. Spouwmuur- en na-isolatie;  
 • g. Gevelisolatie;  
 • h. Raamisolatie inclusief kozijnen;  
 • i. Micro-wkk ; 
 • j. Warmtepomp-boiler;  
 • k. Warmtepomp (grondgebonden of lucht/water) ten behoeve van de warmwatervoorziening en/of verwarming van de woning;  
 • l. Verwarmingsinstallatie (Hoogrendementsketel of HR-ketel);  

Veiligheid  

Het betreft de werkelijke kosten voor het vergroten van de veiligheid van uw woning. Deze aanpassingen moeten voldoen aan de voorwaarden van het Politie Keurmerk Veilig Wonen in of aan bestaande woningen.  

Voorbeelden:  

 • a. Gecertificeerd (SKG-IKOB) hang- en sluitwerk op bereikbare ramen, deuren en lichtkoepels;  
 • b. Verlichting bij de buitendeuren;  
 • c. Zicht vanuit de hal op iemand die voor de deur staat;  
 • d. Rookmelders die zijn getest en goedgekeurd door een erkend keuringsinstituut op basis van de BRL 6501 en hangen op iedere etage op de juiste plek.  

Overige veiligheidsmaatregelen:  

 • a. CO2 melders hebben het certificaat EN 50291:2001 en zijn in ieder geval geplaatst in buurt van elke CV ketel, geiser, HR-combi ketel en of kachel;  
 • b. Brandwerende deuren zijn voorzien van de CE Markering;  
 • c. Bewakings- en/of alarmsystemen ten behoeve van veiligheid, zorg en brandwerendheid;  
 • d. Aanpassen van de technische installaties, met daarbij behorende leidingen voor gas-, water- en elektriciteitsvoorziening en de afvoer van afval- en hemelwater met de riolering;  
 • e. Rolluiken.

Vrijblijvend advies

Vindt u het lastig om de juiste keuze te maken? Vraag dan vrijblijvend advies op maat. Onderstaande adviseurs helpen u graag. 

Algemeen 

Heeft u vragen of opmerkingen over de Stimuleringsregeling of over de aanvraag van de lening? Neem dan contact op met de adviseur van de Gemeente Roosendaal: mevrouw J. de Brabander-Giesbertsen tel. 14 0165 of per e-mail: j.de.brabander@roosendaal.nl.

Levensloopbestendigheid

Hiervoor kunt u contact opnemen met Wonen met Gemak door telefonisch een afspraak te maken met een van de adviseurs voor een gratis woonscan. 

Duurzaamheid

Bij het Regionaal Energieloket van Roosendaal kunt u online een huisscan maken.

Veiligheid

Is uw woning inbraakproof? Maak online een afspraak met een adviseur:

Bent u contactpersoon voor een Vereniging van Eigenaren (VvE)? Maak dan telefonisch een afspraak met een adviseur.

 • Destil B.V.: Voor advies kunt u contact opnemen met dhr P. van Hassel, telefoon 06-53577242 of via p.vanhassel@destil.nl

Voor advies over de elektroniche aanpassingen aan uw huis: