Kinderopvang starten

Wilt u een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of gastouderopvang openen? Dan moet u eerst een aanvraag doen bij de gemeente.

Als uw kinderopvang aan alle wettelijke eisen voldoet, registreren wij deze in het Landelijk Register Kinderopvang.

LET OP: Met ingang van 1 januari 2023 kunt u uw aanvraag via onze website digitaal indienen. Als organisatie kunt u vanaf nu een aanvraag digitaal indienen via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenning en wilt u hierover meer informatie kijk dan op de website www.eherkenning.nl.

De aanvraag kunt u doen door op de onderstaande knop te klikken waarna u de stappen in het digitaal aanvraagproces kunt volgen. Daarbij dient u de benodigde bijlagen te uploaden bij uw aanvraag. De aanvraagformulieren staan op de website van de Rijksoverheid. Onder het tabblad "Formulieren" kunt u de rechtstreekse link naar de formulieren vinden.

 Digitaal aanvraagformulier kinderopvang starten 

Als uw aanvraag compleet is kunt u hem digitaal verzenden. Hierna zal de gemeente uw aanvraag controleren en bij akkoord doorsturen naar de GGD voor een inspectie onderzoek. U kunt de status van uw aanvraag altijd digitaal volgen/raadplegen.

Kosten: U betaalt bij de gemeente Roosendaal geen kosten voor de registratie en aanvraag van uw kinderopvang. 

Heeft u nog vragen over bovenstaande informatie of lukt het niet om uw aanvraag digitaal te verzenden? Neemt u dan gerust contact met ons op. 
Wilt u meer weten over het wijzigen van uw kinderopvang? Kijk dan op www.roosendaal.nl/wijzigingen-kinderopvang-doorgeven

Meer informatie
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kinderopvang/vraag-en-antwoord/kinderopvang-starten

Voorwaarden

Voorwaarden

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar: 

  • de veiligheid en gezondheid 
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling 
  • de opleiding van uw personeel 
  • de inzet van stagiaires 
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen 
  • de groepsgrootte 
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk 
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven 

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

U ontvangt van de gemeente een brief, waarin staat of u de voorziening mag starten.  

Verloop aanvraag

Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan registreren wij u in het Landelijk Register Kinderopvang. U krijgt hiervan binnen 10 weken na uw aanvraag bericht. 

Controle gemeente 

De gemeente controleert uw aanvraag en vraagt de GGD  om te onderzoeken of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. Bijvoorbeeld de grootte van de groepen en de diploma’s van de medewerkers. Is uw kinderopvanglocatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Gastouders moeten ook in dit register staan.