Kinderopvang starten

Voorwaarden

Voorwaarden

De GGD controleert of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. De inspecteur kijkt onder andere naar: 

  • de veiligheid en gezondheid 
  • een meldcode voor huiselijk geweld en kindermishandeling 
  • de opleiding van uw personeel 
  • de inzet van stagiaires 
  • het aantal medewerkers (beroepskrachten) in verhouding tot het aantal kinderen 
  • de groepsgrootte 
  • het pedagogisch beleid en de pedagogische praktijk 
  • de ruimtes waar de kinderen verblijven 

U publiceert de inspectierapporten op uw website. Heeft u geen website? Leg de rapporten op een toegankelijke plaats zodat ze bekeken kunnen worden. De rapporten komen ook in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). 

U ontvangt van de gemeente een brief, waarin staat of u de voorziening mag starten.  

Verloop aanvraag

Keurt de gemeente uw aanvraag goed? Dan registreren wij u in het Landelijk Register Kinderopvang. U krijgt hiervan binnen 10 weken na uw aanvraag bericht. 

Controle gemeente 

De gemeente controleert uw aanvraag en vraagt de GGD  om te onderzoeken of de kinderopvang aan de kwaliteitseisen voldoet. Bijvoorbeeld de grootte van de groepen en de diploma’s van de medewerkers. Is uw kinderopvanglocatie ingeschreven in het Landelijk Register Kinderopvang? Dan kunnen ouders kinderopvangtoeslag aanvragen. 

Gastouders moeten ook in dit register staan.