Kinderopvang

Wat moet u weten

Er zijn verschillende kinderopvanginstellingen in Roosendaal. Een actueel overzicht vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Wilt u meer weten over het onderwerp Kinderopvang? Bijvoorbeeld aan welke kwaliteitseisen een instelling moet voldoen? Raadpleeg dan de webpagina via rijksoverheid.nl

Wilt u een kinderopvang starten? Kijk dan op www.roosendaal.nl/kinderopvang-starten
Wilt u een wijziging doorgeven over uw kinderopvang? Kijk dan op www.roosendaal.nl/wijzigingen-kinderopvang-doorgeven