Huishoudelijk afval

Afvalkalender

Huisvuil wordt aan huis opgehaald door Saver. De ene week wordt de grijze bak opgehaald, de andere week de groene. Oud papier wordt een keer per 4 weken opgehaald. Kunststof verpakkingsafval wordt een keer per 2 weken opgehaald. Op de afvalkalender kunt u zien wanneer welk afval wordt ingezameld.

Wat u moet weten

  • Download de Afvalwijzer app (voor Apple, Android of Windows phone) en zie in één oogopslag wanneer bij u huishoudelijk afval wordt opgehaald.
  • Verschillende afvalsoorten worden gescheiden ingezameld.
  • Woont u in hoogbouw? Dan kunt u met uw Saverpas gebruik maken van ondergrondse afvalcontainers.