Afval scheiden

Wat u moet weten

Groente, fruit en tuinafval (GFT)

 • GFT verzamelt u in de groene afvalcontainer.
 • GFT wordt 1 keer in de 2 weken aan huis opgehaald. Woont u in een flat of andere hoogbouw? Dan bent u niet verplicht om GFT in een container aan te bieden. U mag het GFT bij het restafval doen, maar u kunt ook een GFT-container aanvragen als u die op eigen terrein kunt plaatsen.

Drankenkartons en plastic verpakkingen

 • Gooi plastic verpakkingsafval en drankenkartons in de oranje bovengrondse container, ondergrondse container, of doe ze in de plastic zak die huis-aan-huis wordt ingezameld.
 • Het afval van drankenkartons en plastic verpakkingen wordt 1 keer per 2 weken aan huis opgehaald.
 • Verpakkingen hoeven niet te worden uitgespoeld maar moeten wel leeg zijn. Kleine restjes mogen er in zitten.
 • Met uw Saverpas kunt u bij de kunststofzakkenautomaten maandelijks gratis 1 rol met 12 zakken halen.
 • Lees meer over plastic afval op de website van Saver.

Papier en karton

 • Papier en karton verzamelt u in de grijze afvalcontainer met blauwe deksel.
 • Als reclamedrukwerk en folders bij u linea recta de papiercontainer ingaan, doe dan een Ja/Nee of Nee/Nee sticker op uw brievenbus. Daarmee spaart u het milieu en het scheelt u ook weer een wandeling naar uw papiercontainer.
 • Lees meer over papier en kartonnen afval op de website van Saver.

Restafval

 • Restafval verzamelt u in de grijze container.
 • U betaalt per keer dat u restafval aanbiedt. Lees meer over Afvalstoffenheffing in gemeente Roosendaal.
 • De grijze container wordt 1 maal per 2 weken aan huis opgehaald. Is uw adres aangesloten op een ondergrondse container? Dan gooit u het restafval in de ondergrondse container in de buurt.

Klein chemisch afval (KCA)

 • Vier maal per jaar wordt Klein Chemisch Afval (KCA) op afroep gratis opgehaald. Dit doet Saver in de maanden maart, juni, september en december. U kunt hiervoor een afspraak maken met Saver, telefoon (0165) 597 777.

Tips over afval scheiden

Op afvalscheiden.nu leest u meer informatie en tips over afval scheiden.