Afval scheiden

Wat u moet weten

Bied uw op te halen afval aan tussen 18.00 uur (dag vóór lediging/ophalen) en 07.30 uur (óp dag van lediging/
ophalen). U moet uw container na lediging weer op eigen terrein plaatsen.

Groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFTe)

 • GFTe verzamelt u in de groene afvalcontainer.
 • GFTe wordt 1 keer in de 2 weken aan huis opgehaald. Woont u in een flat of andere hoogbouw? Dan bent u niet verplicht om GFTe in een container aan te bieden. U mag het GFTe bij het restafval doen, maar u kunt ook een GFTe-container aanvragen als u die op eigen terrein kunt plaatsen.

Plastic, blik en drankkartons 

 • Gooi plastic verpakkingsafval, blik en drinkpakken (PBD) in de oranje bovengrondse container, ondergrondse container, of doe ze in de oranje plastic zak die huis-aan-huis wordt ingezameld.
 • Het afval van plastic verpakkingen, blik en drankkartons wordt 1 keer per 2 weken aan huis opgehaald.
 • Verpakkingen hoeven niet te worden uitgespoeld maar moeten wel leeg zijn. Kleine restjes mogen er in zitten.
 • Met uw Saverpas kunt u bij de kunststofzakkenautomaten maandelijks gratis 1 rol met 12 zakken halen.
 • Lees meer over PBD afval op www.rsdaandebak.nl 

Papier en karton

Restafval

 • Restafval verzamelt u in de grijze container.
 • U betaalt per keer dat u restafval aanbiedt. Lees meer over Afvalstoffenheffing in gemeente Roosendaal.
 • De grijze container wordt 1 maal per 4 weken aan huis opgehaald. Is uw adres aangesloten op een ondergrondse container? Dan gooit u het restafval in de ondergrondse container in de buurt.

Klein chemisch afval (KCA)

 • Vier maal per jaar wordt Klein Chemisch Afval (KCA) op afroep gratis opgehaald. Dit doet Saver in de maanden maart, juni, september en december. U kunt hiervoor een afspraak maken met Saver, telefoon (0165) 597 777.

Tips over afval scheiden

Op www.rsdaandebak.nl leest u meer informatie en tips over afval scheiden.