Drank- en horecavergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Drank- en horecavergunning nodig. Als de ondernemingsvorm verandert of als er een andere exploitant de zaak overneemt, moet u opnieuw een vergunning aanvragen. Bij andere veranderingen is een melding voldoende.

Vul alle formulieren in en maak een afspraak 14 0165

Wat u moet weten

 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn.
 • Er moeten huisregels zijn opgesteld in sport- en andere kantines.
 • Buurthuizen, sport- en andere kantines hebben minimaal 2 leidinggevenden die aan alle vereisten voldoen.
 • Barvrijwilligers in sport- en andere kantines moeten een voorlichtingscursus hebben gevolgd.
 • Als vereniging of stichting moet u beschikken over een bestuursreglement waarin u zich verbindt aan de zogenoemde paracommerciële voorschriften.
 • Verenigingen en stichtingen moeten zich houden aan de regels rond de verkoop van alcohol die in de gemeentelijke verordening zijn vastgelegd.

De aanvraag voor de vergunning moet u schriftelijk indienen. Vul alle formulieren volledig in en maak een afspraak met het team Vergunningen.

Bibob

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom moet u ook een Bibob aanvraagformulier invullen.

Welk formulier u moet invullen is afhankelijk van de bedrijfsvorm.

 • Voor een eenmanszaak: Bibob model 1.
 • V.O.F of CV: één van de vennoten vult Bibob model 1 in; de overige vennoten vullen allemaal een formulier Bibob model 2 in.
 • BV en NV: één van de ondernemers vult Bibob model 3 in; alle natuurlijke personen in de onderneming moeten Bibob model 4 invullen.

Let op. Op het Bibob vragenformulier staat aangegeven welke bijlages u moet aanleveren. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle bijlages meestuurt.

Wanneer vergunning

 • Als u een kantine, café, restaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV. 
 • Als de exploitant wijzigt.

Wanneer melding

 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert.
 • Als er een andere leidinggevende komt

Tijdelijke ontheffing

Wilt u buiten een horecazaak of bij een evenement alcohol verkopen of schenken? Dan kunt u een tijdelijke ontheffing aanvragen.

Gebruik glaswerk tijdens evenementen

Het is niet nodig om een artikel 35 ontheffing aan te vragen voor het tappen van alcohol op het gevelterras van een horeca inrichting. Wel moet het terras vermeld staan op de drank- en horecavergunning van het horecabedrijf. Aan het tappen op het terras zijn regels verbonden.
Bij een aantal evenementen is het gebruik van glaswerk op het terras verboden. Dit verbod geldt voor alle terrassen binnen het aangewezen gebied, ongeacht of u gebruik maakt van een buitentap.

Documenten

pdf Bibob model 1 (PDF, 158.14 KB)

Bibob model 2 (PDF, 118.59 KB)

pdf Bibob model 3 (PDF, 139.82 KB)

Bibob model 4 (PDF, 131.98 KB)

pdf Drank en horecavergunning - MODEL A - aanvraag commercieel (PDF, 1.48 MB) pdf Drank en horecavergunning - MODEL B - aanvraag paracommercieel (PDF, 1.47 MB) pdf Drank en horecavergunning - bijlage bij aanvraag MODEL A (verklaring van leidinggevende) (PDF, 1.45 MB) pdf Inrichtingseisen Drank- en horecawet (PDF, 226.36 KB)

Meesturen

 1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 2. Verklaring van leidinggevende (getekend door de betreffende leidinggevende).
 3. Formulier Inrichtingseisen Drank- en horecawet.
 4. Een ingevuld en ondertekend Bibobformulier (indien van toepassing).
 5. Let op: stuur alle relevante bijlagen mee!
 6. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart) van alle op de vergunning genoemde personen. Indien van toepassing een kopie van een geldig verblijfsdocument.
 7. Bestuursreglement (dit geldt alleen voor verenigingen en stichtingen).
 8. Indien van toepassing een kopie arbeidscontract van de leidinggevende(n). 

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Kosten

 
Soort vergunning, tarief 2021 Prijs
Aanvraag vergunning Drank- en Horecawet artikel 3  € 357,70