Wijzigen leidinggevende horeca

Als u een nieuwe leidinggevende wilt laten werken in uw zaak of als er een leidinggevende weggaat, hoeft u geen nieuwe Alcoholvergunning aan te vragen. U doet alleen een melding hiervan bij de gemeente. U kunt de melding gebruiken voor de wijziging leidinggevenden van zowel een Horeca-exploitatievergunning als voor een Alcoholvergunning.

Wat u moet weten

 • Een melding leidinggevende kunt u indienen via het formulier 'melding wijziging leidinggevende'.
 • De gemeente neemt uw melding in behandeling als een verzoek tot wijziging van het aanhangsel (bijlage waarop de leidinggevenden staan vermeld). Dit betekent dat uw Alcoholvergunning uit twee delen bestaat: de vergunning zelf en het aanhangsel (bijlage) met daarop alle leidinggevenden die in uw horecabedrijf aan het werk zijn.
 • Nadat u een ontvangstbevestiging van de gemeente heeft ontvangen mag de leidinggevende meteen aan de slag gaan. De ontvangstbevestiging moet in de zaak aanwezig zijn.
 • Als het verzoek om bijschrijving van een leidinggevende wordt geweigerd dan mag deze persoon met onmiddellijke ingang niet meer als leidinggevende functioneren.
 • Let op: als de nieuwe of af te schrijven leidinggevende ook exploitant is, dan moet u een nieuwe vergunning aanvragen en kunt u niet volstaan met een melding.

De leidinggevende:

 • Moet minimaal 21 jaar zijn. 
 • Van goed levensgedrag zijn.

Als u alcohol schenkt in het bedrijf:

 • Mag de leidinggevende niet onder curatele staan.
 • Moet de leidinggevende beschikken over een SVH-verklaring.

De melding wijzigen leidinggevenden moet u schriftelijk of per email indienen. Vul alle formulieren volledig in. 

Postadres: Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal. 
Email: horeca@roosendaal.nl

Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u ons bellen via 140165.

Documenten

pdf Melding wijziging leidinggevende (PDF, 58.58 KB)

pdf Aanvraagformulier alcoholvergunning model A (PDF, 76.61 KB)
 

Nodig

 • Het ingevulde en ondertekende meldingsformulier wijzigen leidinggevenden. 

Van elke aangemelde leidinggevende voegt u de volgende stukken toe:

 • Een kopie legitimatiebewijs van de nieuwe leidinggevende (identiteitskaart of paspoort, origineel moet worden getoond).
 • Een arbeidsovereenkomst van de nieuwe leidinggevende of verklaring op welke andere wijze de persoon bij de onderneming betrokken is.
 • Als u alcohol schenkt in het bedrijf:
  a. De bijlage bij model A (ondertekend door de nieuwe leidinggevende).
  b. Of bijlage bij model B als u een paracommerciële instelling bent (ondertekend door de nieuwe leidinggevende). 

Voor het tonen van originele documenten kunt u het beste een afspraak maken bij het team Vergunningen via 140165.

Kosten

Tarief 2021

De kosten voor het bijschrijven en/of afschrijven van een leidinggevende bedragen € 143,35.