Conceptaanvraag omgevingsvergunning

U kunt uw aanvraag voor een omgevingsvergunning vooraf laten toetsen door het indienen van een conceptaanvraag omgevingsvergunning. We kijken dan in eerste instantie of uw bouwplannen passen in het bestemmingsplan en/of voldoen aan de welstandseisen. De conceptaanvraag is vooral bedoeld voor complexe, grote of gevoelige (bouw)plannen.

Wat u moet weten

  • De gemeente beoordeelt op hoofdlijnen of uw plan kans van slagen heeft.
  • Bij een conceptaanvraag wordt onder andere gekeken of het plan voldoet aan de eisen voor welstand en past binnen het bestemmingsplan.
  • Voor het indienen van een conceptaanvraag mag u advies vragen aan bijvoorbeeld de aannemer, architect of een adviesbureau.
  • Een positieve uitslag van de conceptaanvraag is geen garantie voor het krijgen van een omgevingsvergunning. U kunt geen bezwaar maken tegen de uitslag.
  • Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, wordt het hele plan opnieuw getoetst op basis van de volledige informatie en kan de beoordeling door de gemeente afwijken van de uitkomst van de conceptaanvraag.
  • Bij een negatieve uitkomst van de conceptaanvraag bespreken we met u de punten waar u aandacht aan kunt besteden om tot een positieve uitkomst van het plan te komen.
  • U kunt geen bezwaar indienen tegen de uitkomst van de conceptaanvraag. Als u voor de ongewijzigde plannen toch een omgevingsvergunning aanvraagt, zal de gemeente mogelijk de vergunning weigeren. U kunt dan wel bezwaar maken tegen het weigeren van de omgevingsvergunning. U betaalt dan wel kosten voor de aanvraag van een omgevingsvergunning.

Kosten

De kosten voor het indienen van een conceptaanvraag zijn afhankelijk van uw plannen. Uitgebreide informatie over kosten vindt u in de legesverordening.