Alcoholvergunning

Wilt u als ondernemer alcohol verkopen of schenken? Dan heeft u een Alcoholvergunning nodig. Als de ondernemingsvorm verandert of als er een andere exploitant de zaak overneemt, moet u opnieuw een vergunning aanvragen.

Om een Alcoholvergunning aan te vragen, vult u alle formulieren in en maakt u een afspraak via 0165 579 111. Bij andere veranderingen is een melding voldoende.

Let op. Vanaf 1 september 2023 kunt u de aanvraag enkel nog via een e-formulier indienen. U heeft hiervoor een e-herkenning niveau 3 nodig.

Wat u moet weten

 • Via www.ruimtelijkeplannen.nl toetst u het bestemmingsplan of het vestigen van een (horeca)bedrijf of slijterij wordt toegestaan. Komt u er niet uit? Dan kunt u een email sturen naar: bestemmingsplaninfo@roosendaal.nl
 • Alle leidinggevenden moeten minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn

De aanvraag voor de vergunning moet u schriftelijk of per email indienen. Vul alle formulieren volledig in. 
Postadres: Postbus 5000, 4700 KA  Roosendaal. 
Email: horeca@roosendaal.nl

Als u meer informatie wilt over de vergunning kunt u Team Veiligheid, Strategie en Ondersteuning bellen via 0165 579 111.

Wanneer vergunning

 • Als u een kantine, café, restaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als de ondernemingsvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV. 
 • Als de exploitant wijzigt.

Bibob

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom moet u ook een Bibob-vragenformulier invullen.

Welk formulier u moet invullen is afhankelijk van de bedrijfsvorm.

 • Voor een eenmanszaak: Bibob model 1.
 • V.O.F of CV: één van de vennoten vult Bibob model 1 in; de overige vennoten vullen allemaal een formulier Bibob model 2 in.
 • BV en NV: één van de ondernemers vult Bibob model 3 in; alle natuurlijke personen in de onderneming moeten Bibob model 4 invullen.

Let op. Op het Bibob-vragenformulier staat aangegeven welke bijlages u moet aanleveren. Voor een zo snel mogelijke afhandeling van uw aanvraag is het belangrijk dat u alle bijlages meestuurt.

Wanneer melding

Aanvraagformulieren alcoholvergunning

Aanvraagformulier Alcoholvergunning (commercieel)

pdf Verklaring leidinggevende horeca/slijterij (PDF, 43.94 KB)

Bibob-vragenformulieren

pdf Bibob model 1 (PDF, 158.14 KB)

Bibob model 2 (PDF, 118.59 KB)

pdf Bibob model 3 (PDF, 139.82 KB)

Bibob model 4 (PDF, 131.98 KB)

Formulier inrichtingseisen

pdf Inrichting horecabedrijf (PDF, 49.29 KB) pdf Inrichting slijterij (PDF, 44.27 KB)

 

Meesturen

 1. Een ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.
 2. Verklaring van leidinggevende (getekend door de betreffende leidinggevende).
 3. Een ingevuld en ondertekend Bibob-vragenformulier.
 4. Een ingevuld 'formulier inrichtingseisen' voor horeca of slijterij (welke van toepassing is).
 5. Let op: stuur alle relevante bijlagen mee!
 6. Een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitskaart) van alle op de vergunning genoemde personen. Indien van toepassing een kopie van een geldig verblijfsdocument.
 7. Een kopie van de verklaring sociale hygiëne (SVH).
 8. Een kopie arbeidscontract van de leidinggevende(n). 

Afhankelijk van het verzoek kunnen nog aanvullende stukken nodig zijn.

Kosten

 
Soort vergunning, tarief 2023 Prijs
Aanvraag vergunning Alcoholwet artikel 3  € 374,65