Wethouder René van Ginderen

Rene van Ginderen

Politieke partij: CDA

Contact

E-mail: r.van.ginderen@roosendaal.nl
Secretariaat: Lydia Emmen, tel. 14 0165

Portefeuille

 • Jeugd
 • Onderwijs
 • Sport
 • Arbeidsmarkt/participatie

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
 • Lid commissie van advies Arbeidsmarkt Gemeenschappelijke regeling RegioWest-Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg Convenant Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet West-Brabant West
 • Bestuurlijk overleg G40 Zorg, Jeugd en Onderwijs
 • Lid bestuurlijk overleg Jeugdzorgregio West-Brabant-West
 • Voorzitter Bestuurstafel Jeugd
 • Lid regiegroep gemeenschappelijke regeling Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 2004
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West-Brabant
 • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van Brabant