Wethouder René van Ginderen

Rene van Ginderen

Politieke partij: CDA

Contact

E-mail: r.van.ginderen@roosendaal.nl
Secretariaat: Lydia Emmen, tel. 14 0165

Portefeuille

  • Jeugd
  • Onderwijs
  • Sport
  • Arbeidsmarkt/participatie

Nevenfuncties

  • Lid algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten (VSV) regio West-Brabant
  • Lid bestuurlijk overleg Convenant Uitvoering leerplichtwet en RMC-wet West-Brabant West
  • Lid bestuurlijk overleg Jeugdzorgregio West-Brabant-West
  • Lid raad van toezicht gemeenschappelijke regeling Openbaar Basisonderwijs West-Brabant 2004
  • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap West-Brabant
  • Lid dagelijks bestuur en algemeen bestuur Gemeenschappelijke regeling Werkplein Hart van Brabant