Wethouder Klaar Koenraad

Klaar Koenraad

Politieke partij: GroenLinks

Contact

E-mail: k.koenraad@roosendaal.nl
Secretariaat: Monique van Dorst, tel. 14 0165

Portefeuille

 • Duurzaamheid
 • Zorg
 • Volksgezondheid
 • Bestuurlijke Vernieuwing

Nevenfuncties

 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling regionaal Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 • Lid algemeen bestuur gemeenschappelijke regeling GGD West-Brabant
 • Commissie Duurzaamheid G40
 • Lid plenair overleg centrumregeling Veilig Thuis West-Brabant
 • Lid bestuurlijk overleg convenant beschermd wonen 2015
 • Lid bestuurlijk overleg G40 sociaal domein
 • Lid algemene vergadering van aandeelhouders Borchwerf II B.V.