Vroeg Eropaf, samen geldzorgen aanpakken!

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen. Iedere inwoner met geldzorgen kan terecht bij de gemeente. Gratis en vrijblijvend. Maar er is meer! We leggen ook zélf contact met inwoners die moeite hebben om hun rekeningen voor huur, energie, water of de zorgverzekering te betalen. Wij bieden hulp aan bij geldproblemen en andere problemen. Dit noemen we Vroeg Eropaf.

Werkwijze

Wanneer een inwoner problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, neemt een hulpverlener van WijZijn Traverse contact op. Samen met de inwoner kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heeft iemand recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om problematische schulden te voorkómen.

Privacy

De wet verplicht verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf om signalen van betalingsachterstand aan gemeenten door te geven. En de wet verplicht gemeenten om hulp aan te bieden. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld, die noodzakelijk zijn om contact te leggen en te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is. Alleen de hulpverleners hebben inzage in deze gegevens.

Veelgestelde vragen over Vroeg Eropaf

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen wij ervoor om zélf aan te kloppen bij inwoners met betalingsachterstanden. Door vroegtijdig hulp aan te bieden kunnen problematische schulden worden voorkómen. Samen pakken we geldzorgen aan!

De signalen van betalingsachterstanden ontvangt de gemeente Roosendaal van verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en Brabant Water. Wij werken bij het uitvoeren van de huisbezoeken samen met WijZijn Traverse Groep.

Mensen die een of meer rekeningen voor zorgpremie, energie, water en/of huur niet hebben betaald, ondanks een herinnering of contactpoging van de leverancier. De betalingsachterstand is minimaal:

 • 25 dagen oud (huur)
 • 30 dagen oud (zorgpremie en water)
 • 50 dagen oud (energie)

Wanneer u in aanmerking komt voor een hulpaanbod van Vroeg Eropaf, zal een hulpverlener van uw gemeente of een maatschappelijk werker contact zoeken via een brief, mail, SMS, telefoontje en/of persoonlijk bezoek. Hij of zij gaat graag met u in gesprek over het betalen van uw belangrijkste vaste lasten en denkt mee over een oplossing om hieraan te kunnen voldoen. U kunt ook uw vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. De hulpverlener kan u ondersteunen en zorgen dat u zo snel mogelijk weer grip hebt op uw geldzaken. De hulp is professioneel en kost u niets.

De hulpverleners zorgen er altijd voor, dat u zelf contact met hen kunt opnemen. Zij sturen een brief, spreken de voicemail in of laten een folder achter in de brievenbus.

Nee, deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kunt u dat aangeven aan de hulpverlener. Of al van tevoren bij uw woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar of het waterbedrijf.

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie waar u nog aan moet betalen. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook contact opnemen met het maatschappelijk werk of met de schuldhulpverlening van de gemeente. Zij helpen u graag om uw financiën weer op de rit te krijgen:

Veelgestelde vragen over mijn privacy bij Vroeg Eropaf

Een openstaande rekening voor huur, zorgpremie, energie of water kan duiden op financiële problemen. Daarom zijn verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf wettelijk verplicht om betalingsachterstanden te melden bij de gemeente. Zo kan de gemeente op tijd ondersteuning aanbieden om problemen op te lossen en (ernstige) schuldensituaties te voorkomen. Hierbij gebruikt de gemeente persoonsgegevens. Wij leggen graag uit hoe we dat doen.

De gemeente verzamelt en gebruikt persoonsgegevens van inwoners met betalingsachterstanden op hun vaste lasten. Het gaat om inwoners met een betalingsachterstand bij hun verhuurder, zorgverzekeraar, energie- en of waterbedrijf. Deze organisaties noemen we: vaste-lasten-partners. Zij doen een melding bij de gemeente, zodat wij gericht hulp kunnen aanbieden.

De gemeente gebruikt onderstaande persoonsgegevens van de betrokken inwoners:

 • NAW-gegevens
 • geboortedatum
 • geslacht
 • administratienummer
 • BSN
 • telefoonnummer
 • mailadres
 • gegevens over de betalingsachterstand
 • gegevens over een lopend schuldhulpverleningstraject
 • data en aard van contacten met betrokken inwoner
 • resultaat contacten met betrokken inwoner
 • acceptatie of afwijzing van het hulpaanbod
 • indicatie wijze van oplossen betalingsachterstand
 • indicatie aard vervolghulp
 • bevindingen en verslagen van betrokken hulpverleners

De gemeente gebruikt persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • beoordelen en voorkomen van problematische schulden, dreigende schulden, huisuitzettingen, afsluitingen en verder oplopende incassokosten;
 • raadplegen en informeren van en communiceren met betrokken (medewerkers van) vaste-lasten-partners en hulpverlenende organisaties;
 • maken van managementrapportages om de dienstverlening te verbeteren en de verantwoording van het beleid te verbeteren;
 • uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek en statistiek;
 • uitvoeren van klanttevredenheidsonderzoek.

De gemeente gebruikt persoonsgegevens alleen als daar een grondslag voor is. Vroegsignalering van schulden is wettelijk verplicht. De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening verplicht gemeenten om meldingen van betalingsachterstand te ontvangen van verhuurders, zorgverzekeraars, energiebedrijven en het waterbedrijf. Deze wet verplicht de gemeente ook om aan de betrokken inwoners een hulpaanbod te doen.

De gemeente deelt de persoonsgegevens met de medewerkers Vroeg Eropaf. Ook deelt de gemeente persoonsgegevens met de vaste-lasten-partners die de betalingsachterstanden melden. Tot slot deelt de gemeente persoonsgegevens met de applicatiebeheerder die namens de gemeente de gegevens verwerkt. Persoonsgegevens blijven altijd binnen de Europese Economische Ruimte en worden niet doorgegeven aan andere landen.

De gegevens worden bewaard tot maximaal 1 jaar na het beëindigen van de hulpverlening in het kader van vroegsignalering. Dit gebeurt om de juiste hulp te kunnen bieden als een inwoner binnen een jaar opnieuw wordt aangemeld met een betalingsachterstand. Bijlagen en aanvullende documenten die persoonsgegevens kunnen bevatten worden na een jaar verwijderd. Overige herleidbare persoonsgegevens worden geanonimiseerd.

Meldt u dit dan aan uw verhuurder, zorgverzekeraar, energie- of waterbedrijf.

Ga dan naar het privacyprotocol van de gemeente.