Vroeg Eropaf, samen geldzorgen aanpakken!

In Nederland heeft 1 op de 5 huishoudens moeite om iedere maand hun rekeningen te betalen. Snelle hulp bij betalingsproblemen kan veel ellende en maatschappelijke kosten voorkomen.
Een nieuwe wet regelt dat verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf zo vroeg mogelijk signalen van betalingsachterstanden aan gemeenten doorgeven. In de wet staat ook, dat gemeenten contact zoeken met deze inwoners om hulp aan te bieden. Deze aanpak heet ‘Vroeg Eropaf’.

Werkwijze

Wanneer een inwoner problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, neemt een hulpverlener van WijZijn Traverse contact op. Samen met de inwoner kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heeft iemand recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om problematische schulden te voorkómen.

Privacy

De wet verplicht verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf om signalen van betalingsachterstand aan gemeenten door te geven. En de wet verplicht gemeenten om hulp aan te bieden. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld, die noodzakelijk zijn om contact te leggen en te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is. Alleen de hulpverleners hebben inzage in deze gegevens.

Veelgestelde vragen

Waarom Vroeg Eropaf?

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen wij ervoor om zélf aan te kloppen bij inwoners met betalingsachterstanden. Door vroegtijdig hulp aan te bieden kunnen problematische schulden worden voorkómen. Samen pakken we geldzorgen aan!

Welke partijen werken in dit project samen?

De signalen van betalingsachterstanden ontvangt de gemeente Roosendaal van verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en Brabant Water. Wij werken bij het uitvoeren van de huisbezoeken samen met WijZijn Traverse Groep.

Wie wordt benaderd?

Mensen die een of meer rekeningen voor zorgpremie, energie, water en/of huur niet hebben betaald, ondanks een herinnering of contactpoging van de leverancier. De betalingsachterstand is minimaal:

  • 25 dagen oud (huur)
  • 30 dagen oud (zorgpremie en water)
  • 50 dagen oud (energie)

Wat kan ik verwachten?

Wanneer u in aanmerking komt voor een hulpaanbod van Vroeg Eropaf, zal een hulpverlener van uw gemeente of een maatschappelijk werker contact zoeken via een brief, mail, SMS, telefoontje en/of persoonlijk bezoek. Hij of zij gaat graag met u in gesprek over het betalen van uw belangrijkste vaste lasten en denkt mee over een oplossing om hieraan te kunnen voldoen. U kunt ook uw vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. De hulpverlener kan u ondersteunen en zorgen dat u zo snel mogelijk weer grip hebt op uw geldzaken. De hulp is professioneel en kost u niets.

En als ik niet thuis ben?

De hulpverleners zorgen er altijd voor, dat u zelf contact met hen kunt opnemen. Zij sturen een brief, spreken de voicemail in of laten een folder achter in de brievenbus.

Is deelname verplicht?

Nee, deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kunt u dat aangeven aan de hulpverlener. Of al van tevoren bij uw woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar of het waterbedrijf.

Kan ik mijzelf aanmelden?

Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie waar u nog aan moet betalen. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook contact opnemen met het maatschappelijk werk of met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente. Zij helpen u graag om uw financiën weer op de rit te krijgen:

Hoe zit het met mijn privacy?

De wet verplicht verhuurders, zorgverzekeraars, energieleveranciers en het waterbedrijf om signalen van betalingsachterstand te melden bij de gemeente. En de wet verplicht gemeenten om hulp aan te bieden. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om aan de wet te voldoen en inwoners met een hoog risico op financiële problemen op tijd hulp aan te bieden.

De woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en Brabant Water geven de betalingsachterstanden door via een streng beveiligde databank. Zij delen alleen deze gegevens met de gemeente:

  • Persoonsgegevens die noodzakelijk zijn om de inwoner te identificeren en te bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en evt. telefoonnummer en mailadres).
  • Gegevens om te bepalen waar het risico op financiële problemen het grootst is (hoogte en duur van de betalingsachterstand).

Alleen de hulpverleners kunnen de persoonsgegevens inzien. Wanneer u hulp aangeboden krijgt, kiest u zelf of u dit wilt of niet. Als u de hulp accepteert, laat de hulpverlener dit weten aan de meldende organisatie en maakt hij afspraken met u over de verdere verwerking van persoonsgegevens. Accepteert u de hulp niet? Dan stopt de hulp. Uw persoonsgegevens worden nergens anders voor gebruikt. Na een jaar worden ze automatisch vernietigd.

Wilt u niet dat de gemeente de gegevens van uw betalingsachterstanden krijgt? Meld dit dan aan uw verhuurder, energiebedrijf, zorgverzekeraar en/of Brabant Water. 

Privacyprotocol

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw privacy of een beroep doen op uw privacy-rechten? Ga dan naar het privacy protocol van de gemeente.