Vroeg Eropaf, samen geldzorgen aanpakken!

In Nederland heeft 1 op de 6 huishoudens moeite om iedere maand alle rekeningen te betalen en 1 op de 13 huishoudens heeft ernstige betalingsproblemen. Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen de gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert ervoor om zélf aan te kloppen bij inwoners met een hoog risico op problematische schulden. Dit noemen we Vroeg Eropaf.

Vroeg Eropaf werkt zó:

Wanneer een inwoner problemen heeft met het betalen van de maandelijkse rekeningen voor huur, energie, water en/of zorgverzekering, neemt een hulpverlener van de gemeente of een maatschappelijk werker contact op. Samen met de inwoner kijken ze wat er nodig is om de betalingsproblemen aan te pakken. Soms heeft iemand recht op subsidies of regelingen. Soms kan er in termijnen worden betaald. En soms is er andere hulp nodig. Doel is om problematische schulden te voorkómen.

De gemeenten Roosendaal, Etten-Leur, Moerdijk, Halderberge, Rucphen en Zundert werken bij Vroeg Eropaf samen met de woningcorporaties Alwel, Thuisvester en Woonkwartier en met Brabant Water, CZ, coöperatie VGZ en Achmea Zilveren Kruis. Van deze organisaties en van de energiebedrijven ontvangen de gemeenten berichten over betalingsachterstanden. Zo kunnen we hulp aanbieden waar dat nodig is. Wilt u meer weten? Kijk dan bij veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen:

Waarom Vroeg Eropaf?

Veel mensen met financiële problemen melden zich niet of (veel) te laat voor een betalingsregeling of schuldhulpverlening. En dat terwijl snelle hulp bij betalingsproblemen veel ellende en maatschappelijke kosten kan voorkomen. Daarom kiezen wij ervoor om zélf aan te kloppen bij inwoners met betalingsachterstanden. Door vroegtijdig hulp aan te bieden kunnen problematische schulden worden voorkómen. Samen pakken we geldzorgen aan!

Welke partijen werken in dit project samen?

De signalen van betalingsproblemen ontvangt de gemeente Roosendaal Etten-Leur van woningcorporatie Alwel, Brabant Water, CZ, coöperatie VGZ, Achmea Zilveren Kruis en van de energiebedrijven. Wij werken bij het uitvoeren van de huisbezoeken samen met WijZijn Traverse Groep.

Wie wordt benaderd?

Mensen die bij twee of meer deelnemende organisaties een betalingsachterstand van een afgesproken bedrag hebben. Deze bedragen zijn per organisatie anders. Ook mensen die bij één van deze organisaties een betalingsachterstand hebben van een hoog bedrag kunnen worden benaderd.

Hoeveel mensen krijgen hulp?

Het project duurt 2 jaar, van maart 2020 tot maart 2022. In die tijd kan de gemeente Roosendaal aan zeker 400 huishoudens hulp aanbieden.

Wat kan ik verwachten?

Wanneer u in aanmerking komt voor een hulpaanbod van Vroeg Eropaf, zal een professional van WijZijn Traverse Groep bij u langs komen. Hij of zij gaat graag met u in gesprek over het betalen van uw belangrijkste vaste lasten en denkt mee over een oplossing om hieraan te kunnen voldoen. U kunt ook uw vragen stellen over uw financiën of andere zaken waar u tegenaan loopt. De maatschappelijk werker of hulpverlener kan u ondersteunen en zorgen dat u zo snel mogelijk de juiste hulp krijgt. Deze hulp is professioneel en kost u niets.

En als ik niet thuis ben?

De hulpverleners doen meerdere pogingen om contact met u te leggen. Bovendien laten zij een folder achter als u niet thuis bent. U kunt dan zelf contact opnemen om een afspraak te maken.

Is deelname verplicht?

Nee, deelname is niet verplicht. Het doel is om u te helpen. Als u geen gebruik wilt maken van deze hulp dan kunt u dat aangeven aan de hulpverlener. Of al van tevoren bij uw woningcorporatie, energiebedrijf, zorgverzekeraar of het waterbedrijf.

Kan ik mijzelf aanmelden?

Voor deze pilot kun u zichzelf niet aanmelden. Lukt het u niet om alle rekeningen op tijd te betalen? Dan kunt u hier zelf op verschillende manieren iets aan doen. U kunt bijvoorbeeld contact opnemen met de organisatie waar u nog aan moet betalen. Misschien kunt u een betalingsregeling afspreken. U kunt ook contact opnemen met het maatschappelijk werk of met de afdeling schuldhulpverlening van de gemeente. Wij helpen u graag om uw financiën weer op de rit te krijgen.

https://inwonersondersteuningroosendaal.nl/geldzaken-regelgeving/

tel. (0165) 75 00 50

Hoe zit het met mijn privacy?

Schuldhulpverlening is een wettelijke taak van gemeenten. Vroegsignalering is hiervan een belangrijk onderdeel. De verwerking van persoonsgegevens is noodzakelijk om inwoners met een hoog risico op problematische schulden tijdig hulp aan te bieden. De woningcorporaties, energiebedrijven, zorgverzekeraars en Brabant Water geven de betalingsachterstanden door via een strikt beveiligde databank. Er worden alleen persoonsgegevens met de gemeente gedeeld die noodzakelijk zijn om de inwoner te kunnen identificeren en bereiken (naam, geboortedatum, straat + huisnummer, postcode, woonplaats en evt. telefoonnummer) en te bepalen waar het risico op problematische schulden het grootst is (hoogte en looptijd van de betalingsachterstanden). Wanneer er twee of meer betalingsachterstanden op één adres zijn gemeld, of één grote betalingsachterstand, gaan de hulpverleners op pad om hulp aan te bieden. Alleen deze hulpverleners hebben inzage in de persoonsgegevens. Wanneer u hulp aangeboden krijgt, kunt u zelf kiezen of u dit wilt of niet. Als u de hulp aanvaardt, maakt de hulpverlener afspraken met u over de verdere verwerking van persoonsgegevens. Als u de hulp niet aanvaardt, dan laat de hulpverlener dit weten aan de organisaties die de achterstanden hebben gemeld en stopt het traject. Uw persoonsgegevens worden nergens anders voor gebruikt en na een jaar automatisch vernietigd.

Wilt u niet dat uw betalingsachterstanden aan ons worden doorgegeven? Meld dit dan aan uw verhuurder, energieleverancier, zorgverzekeraar en/of Brabant Water.

Wilt u weten hoe wij omgaan met uw privacy of een beroep doen op uw privacy-rechten? Ga dan naar het privacy protocol van de gemeente.