Vliegen met drones

Voor het vliegen met drones gelden regels. Ook met een kleine speelgoeddrone bent u ‘gebruiker van het luchtruim’ en gelden de luchtverkeersregels. De gemeente Roosendaal ligt binnen de straal van de ‘no fly zone’ van vliegbasis Woensdrecht. Dit betekent dat u in onze gemeente niet met drones mag vliegen. Doet u dit wel, dan riskeert u een boete of een inbeslagname van de drone. 

De regels voor het vliegen met drones

U mag niet binnen een straal van 3 kilometer van no fly zones vliegen. De gemeente valt binnen deze straal en daardoor is vliegen met drones in onze gemeente niet toegestaan. 

Dat u in onze gemeente als particulier niet mag vliegen met drones, betekent niet dat u nergens anders mag vliegen met uw drone. Op www.veiligvliegen.nl leest u aan welke regels u moet voldoen en waar zich in Nederland nog meer no fly zones bevinden.

Commercieel gebruik van drones

Voor het beroepsmatig vliegen met drones, bijvoorbeeld om in opdracht foto’s te maken of om inspecties te doen heeft u een certificaat nodig en moet u aan specifieke regels voldoen. Meer informatie daarover is te vinden op www.rijksoverheid.nl/drones

Handhaving

Handhaving van de regels voor het vliegen met drones ligt bij team Toezicht en Handhaving van de gemeente, de politie en de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) . Voor het niet naleven van de regels kan een boete worden gegeven en kan de drone in beslag worden genomen.

Meer informatie

Meer informatie over veilig vliegen met drones vindt u op de website van de Rijksoverheid.