Uitrit melden

Wilt u een uitrit voor uw woning of bedrijfsgebouw? Dan moet u dat melden bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of een uitrit mag volgens de Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Als de uitrit mag, legt de gemeente deze op uw kosten aan.

Voor particulieren:

Direct melden met DigiD

Voor bedrijven en advocaten:

Direct online melden met eHerkenning

Wat u moet weten

Een uitrit mag als die voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • De uitrit brengt het verkeer op de weg niet in gevaar
  • Er verdwijnt niet onnodig een openbare parkeerplaats
  • Het openbaar groen wordt niet onnodig beschadigd

Met het oog op de verkeersveiligheid wordt de aanleg van een uitrit niet toegestaan als het gaat om een:

  • uitrit op kruisingen of splitsingen van wegen
  • uitrit binnen een afstand van 50 meter van verkeerslichten
  • uitrit in een onoverzichtelijke bocht
  • uitrit kort bij een weghelling
  • uitrit bij onvoldoende uitzicht

Kosten

  • Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van de uitrit
  • De gemeente brengt wel kosten in rekening voor de aanleg van een uitrit, deze zijn afhankelijk van de uit te voeren werkzaamheden

Besluitvorming

Binnen 4 weken nadat de gemeente uw melding heeft ontvangen, krijgt u per e-mail het antwoord.

Als de uitrit niet mag, staat in de brief waarom niet. Tegen dit besluit kunt u bezwaar maken.