Uitgaven gemeentebestuur

Het college van burgemeester en wethouders publiceert jaarlijks het declaratieoverzicht van het voorafgaande jaar op de website.