Uitgaven gemeentebestuur

Het college van burgemeester en wethouders publiceert jaarlijks in het eerste kwartaal het declaratieoverzicht van het voorafgaande jaar op de website.