Toegankelijk stemmen

Het is belangrijk dat iedereen kan gaan stemmen. Daarom maakt de gemeente alleen gebruik van locaties die goed toegankelijk zijn.

Toegankelijke stembureaus

Alle stembureaus zijn toegankelijk voor kiezers met een rollator, rolstoel, scootmobiel of kinderwagen.

Geluidsbestand kandidatenlijsten

Heeft u moeite met het lezen van de kandidatenlijsten, dan kunt u een geluidsbestand aanvragen die de kandidatenlijst(en) voorleest. U kunt hiervoor contact opnemen via verkiezingen@roosendaal.nl of via telefoonnummer 140165. Dan krijgt u via de mail een bestand (MP3) van de partij die u wilt of van alle partijen. U kunt ook aangeven van welke verkiezingen u de geluidsbestanden wilt ontvangen.

Stemmen in eenvoudige taal

1 op de 6 mensen heeft moeite met lezen en schrijven. In de Verkiezingskrant in gewone taal leest u meer over stemmen in duideijke taal. Ook www.steffie.nl geeft duidelijke uitleg over hoe stemmen nu precies werkt.