Subsidieregister

Jaarlijks publiceert de gemeente Roosendaal het subsidieregister. Dit register bestaat uit een opgave van alle subsidies die in het betreffende jaar zijn verleend op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Roosendaal.

Toelichting Subsidieregister

In het register hebben wij de volgende gegevens opgenomen:

  • de namen van de organisaties die subsidie hebben ontvangen,
  • de hoogte van de subsidiebedragen die zijn verleend,
  • een beknopte omschrijving,
  • en de soort subsidie die aan de organisaties is verleend. 

Downloads

pdf Subsidieregister 2021 (PDF, 431.76 KB)