Subsidieregeling eenmalige compensatie energielasten maatschappelijke instellingen Roosendaal 2022-2023

Lees de subsidieregel goed door voordat u subsidie aanvraagt.

Subsidieregeling eenmalige compensatie energielasten maatschappelijke instellingen Roosendaal 2022-2023 

Deze subsidieregeling voorziet in een maximale compensatie van 50% van de werkelijke verhoging van de energielasten van een vereniging of maatschappelijke instelling voor de jaren 2022 en 2023. Hierbij wordt voor alle aanvragers eenzelfde referentiepunt genomen: de gemiddelde kostprijs in Nederland van gas en elektriciteit in juli 2021. 

Aanvraagperiode
Subsidie kan aangevraagd worden vanaf 15 april 2023 via deze link 

  • Subsidie tegemoetkoming energielasten 2022: een aanvraag tot verlening van de subsidie moet voor 1 juli 2023 zijn ingediend.
  • Subsidie tegemoetkoming energielasten 2023: een aanvraag tot verlening van de subsidie moet voor 1 juli 2024 zijn ingediend.

Subsidiebedrag

  • Per aanvrager is er een maximum compensatie van € 10.000,- per jaar, voor de jaren 2022 en 2023. 
  • Het subsidieplafond bedraagt in totaal € 325.000,- per jaar. Als blijkt dat het subsidieplafond wordt overschreden, wordt het subsidiebedrag per aanvrager met een percentage verlaagd, totdat het subsidieplafond niet meer wordt overschreden.

Na het indienen van uw aanvraag
Het college besluit tot afwijzing en verlening van de aangevraagde subsidies op basis van de voorwaarden uit artikel 3 en 5 van de subsidieregeling.