Subsidie voor tegel eruit, groen erin

Voor het vervangen van tegels in uw tuin door beplanting kunt u subsidie krijgen. U vraagt de subsidie vooraf aan. Zo weet u zeker dat u recht heeft op subsidie. Het aanvragen van subsidie is mogelijk voor zowel eigenaren, huurders van een woning, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) als bedrijven.

Subsidie aanvragen voor inwoners

Subsidie aanvragen voor organisaties

Lees alle informatie eerst goed door, voordat u subsidie aanvraagt.

Wat is het

Bij het vergroenen van de tuin worden tegels weggehaald en vervangen door beplanting. 

Voordelen

 • Ruimte voor regenwater om in de bodem te zakken, hierdoor is er minder wateroverlast. 
 • Minder opwarming in periodes van hitte, hierdoor is het een prettige verblijfplek. 
 • Een groene tuin biedt beschutting en leefruimte voor insecten, vlinders en vogels. 
 • Planten groeien niet goed op zand. Mogelijk moet de bodem verbeterd worden. 

Meer informatie

Naar de Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad (overheid.nl)

Voorwaarden

Wat u moet weten over de vergoeding

U kunt een vergoeding krijgen van 25% op de kosten voor beplanting, potgrond en hovenierskosten met een maximum van € 500,- voor particuliere eigenaren en huurders. VVE’ en bedrijven kunnen maximaal € 1000,- subsidie ontvangen.

U kunt geen subsidie aanvragen voor

 • Kosten voor aanleg van kunstgras. 
 • Kosten ter vervanging van bestaande beplanting. 
 • Kosten ter vervanging van halfverharding, zoals grind en split.
 • Verplaatsen van kabels en leidingen.

Procedure en nodig

Wilt u een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van onze gemeente? Vraag dan subsidie aan en ga aan de slag! De procedure ziet er als volgt uit: 

 1. U vraagt de procedure aan via het aanvraagformulier. Hierbij levert u het volgende aan: 
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Offerte of raming voor de betreffende materialen en/of uitvoering van de werkzaamheden. Let op! Deze raming moet een exact plan/offerte en prijzen van producten bevatten, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen;
  •  Foto's van de situatie voor het treffen van de maatregelen
 2. De beslistermijn bij een volledige aanvraag bedraagt 6 weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste 3 weken.
 3. U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk na de beslissing.
 4. De werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan na het vaststellen van de subsidie.
 5. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen 8 weken na het vaststellen van de subsidie.
 6. De facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen en de foto van de situatie na uitvoering van de maatregelen wordt uiterlijk binnen 10 weken na het vaststellen van de subsidie verstrekt aan de gemeente. U levert dan aan:
  • Facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen;
  • Foto’s van de situatie na uitvoering van de maatregelen.

indien de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden hoger uitvallen dan begroot, heeft u geen recht op een aanvullend subsidiebedrag.