Subsidie voor een groen dak

Wat is het

Een groen dak heeft een gevarieerde beplanting en een waterbergend vermogen. De beplanting varieert van sedum, grassen, kruiden en/of vaste planten. 

Voordelen van een groen dak: 

 • Verlengt de levensduur van het dak. 
 • Koelt zowel het gebouw als de omgeving. 
 • Zorgt voor geluidsisolatie. 
 • Houdt het regenwater vast waardoor het in kleinere hoeveelheden wordt afgevoerd.  
 • Zorgt voor een grotere verscheidenheid aan planten en dieren. 

Meer informatie 

Naar de Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad (overheid.nl)

Inspiratiesessie groene daken

Op maandagavond 20 juni organiseerden we een inspiratiesessie over groene daken. Hieronder vindt u de gehouden presentatie. Voor vragen kunt u contact met ons opnemen via het e-mailadres roosendaal@klimaatsupport.nl.

pdf Presentatie inspiratiesessie groene daken (PDF, 5.85 MB)

Voorwaarden

Wat u moet weten over de vergoeding

 • De vergoeding is 25% van de kosten bij een substraatlaag tot 40 mm.
 • De vergoeding is 35% van de kosten bij een substraatlaag groter of gelijk aan 40 mm.
 • Waterberging ≥ 25 liter per m2. 
 • Minimaal 8 soorten planten. 
 • Minimaal 40 mm substraat laag. 
 • Maximaal € 2.500 voor particulieren. 
 • Maximaal € 5.000 voor VVE’s en bedrijven.

U kunt geen subsidie aanvragen voor

 • Kosten voor aanpassingen aan dakconstructies of overkappingen. 

Procedure en nodig

Wilt u een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van onze gemeente? Vraag dan subsidie aan en ga aan de slag! De procedure ziet er als volgt uit: 

 1. U vraagt de procedure aan via het aanvraagformulier. Hierbij levert u het volgende aan: 
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Offerte of raming voor de betreffende materialen en/of uitvoering van de werkzaamheden. Let op! Deze raming moet een exact plan/offerte en prijzen van producten bevatten, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen;
  •  Foto's van de situatie voor het treffen van de maatregelen
 2. De beslistermijn bij een volledige aanvraag bedraagt 6 weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste 3 weken.
 3. U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk na de beslissing.
 4. De werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan na het vaststellen van de subsidie.
 5. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen 8 weken na het vaststellen van de subsidie.
 6. De facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen en de foto van de situatie na uitvoering van de maatregelen wordt uiterlijk binnen 10 weken na het vaststellen van de subsidie verstrekt aan de gemeente. U levert dan aan:
  • Facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen;
  • Foto’s van de situatie na uitvoering van de maatregelen.

indien de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden hoger uitvallen dan begroot, heeft u geen recht op een aanvullend subsidiebedrag.