Subsidie voor afkoppelen of niet aankoppelen regenwater vanaf daken

U kunt subsidie krijgen voor het afkoppelen van uw regenwater en het aansluiten van uw regenwaterafvoer op hemelwaterriolering. U vraagt de subsidie vooraf aan. Zo weet u zeker dat u recht heeft op subsidie. Het aanvragen van subsidie is mogelijk voor zowel eigenaren, huurders van een woning, Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) als bedrijven.

Subsidie aanvragen voor inwoners

Subsidie aanvragen voor organisaties

Lees alle informatie eerst goed door, voordat u subsidie aanvraagt.

Wat is het

U kunt subsidie krijgen voor

 • Afkoppelen regenpijp op infiltratievoorziening of hemelwaterriool
 • Aanleg infiltratievoorziening
 • Kosten infiltratievoorziening
 • Aanleg en materiaal voor de aanleg van hemelwaterafvoer op eigen terrein
 • Aansluiten op gemeentelijk hemelwaterstelsel

Voordelen 

 • Het riool wordt ontlast waardoor er minder wateroverlast op straat is. 
 • Het hemelwater gaat terug de grond in, in plaats van in het vuilwaterriool.

Meer informatie

Naar de Stimuleringsregeling Klimaatbestendig Roosendaal Natuurstad (overheid.nl)

Voorwaarden

Wat u moet weten over de vergoeding

De vergoeding bedraagt 25% van de kosten. Voor de totale aanvraag geldt een maximum bedrag van € 1.500,- voor particulieren en huurders en maximaal € 3.500,- voor bedrijven en VvE’s.

Voorwaarden

Het dakoppervlak en/of afwaterende verharding moet nu aangesloten zijn op gemengde riolering. 

U kunt geen subsidie aanvragen voor

Uw riolering aansluiten op het gemengd rioolstelsel in de openbare ruimte.
 

Procedure en nodig

Wilt u een bijdrage leveren aan het klimaatbestendig maken van onze gemeente? Vraag dan subsidie aan en ga aan de slag! De procedure ziet er als volgt uit: 

 1. U vraagt de procedure aan via het aanvraagformulier. Hierbij levert u het volgende aan: 
  • Volledig ingevuld aanvraagformulier;
  • Offerte of raming voor de betreffende materialen en/of uitvoering van de werkzaamheden. Let op! Deze raming moet een exact plan/offerte en prijzen van producten bevatten, anders wordt de aanvraag niet in behandeling genomen;
  •  Foto's van de situatie voor het treffen van de maatregelen
 2. De beslistermijn bij een volledige aanvraag bedraagt 6 weken. Het college kan deze termijn verlengen met ten hoogste 3 weken.
 3. U ontvangt de subsidie zo snel mogelijk na de beslissing.
 4. De werkzaamheden worden niet eerder uitgevoerd dan na het vaststellen van de subsidie.
 5. De werkzaamheden worden uitgevoerd binnen 8 weken na het vaststellen van de subsidie.
 6. De facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen en de foto van de situatie na uitvoering van de maatregelen wordt uiterlijk binnen 10 weken na het vaststellen van de subsidie verstrekt aan de gemeente. U levert dan aan:
  • Facturen van de kosten van de uitgevoerde maatregelen;
  • Foto’s van de situatie na uitvoering van de maatregelen.

indien de kosten van de uitgevoerde werkzaamheden hoger uitvallen dan begroot, heeft u geen recht op een aanvullend subsidiebedrag.