Stemmen tellen en vaststellen uitslag

De stemmen voor de verkiezingen van Provinciale Staten en de stemmen voor de verkiezingen van het Waterschap Brabantse Delta worden geteld op woensdag 15 maart na 21.00 uur op de stembureaus. U mag daarbij aanwezig zijn. U mag niet helpen bij het tellen van de stemmen en u mag de stembureauleden niet hinderen. U moet de aanwijzingen van de voorzitter van het stembureau opvolgen.

De voorlopig uitslag van de verkiezing voor Provinciale Staten wordt op 15 maart bekend gemaakt. De voorlopig verkiezingsuitslag van het waterschap wordt op 16 maart bekend gemaakt.

Wanneer is de definitieve uitslag bekend?

Op donderdag 16 maart worden de getelde stemmen gecontroleerd door het Gemeentelijk Stembureau (GSB). Het GBS houdt zitting in het vergadercentrum van het Huis van Roosendaal, Stadserf 1. De zitting begint om 9.00 uur. U mag hierbij aanwezig zijn. Nadat het GSB de tellingen heeft goedgekeurd wordt de uitslag vastgesteld in een proces-verbaal. De processen-verbaal van de stembureaus en het proces-verbaal van het GSB worden gepubliceerd op de website van de gemeente Roosendaal. 

De Roosendaalse verkiezingsuitslagen worden aangeleverd bij de Centrale Stembureaus. Het Centraal Stembureau voor Provinciale Staten is in Den Bosch. Het Centraal Stembureau van het Waterschap is in Breda.

Denkt u dat er een fout staat in een proces-verbaal van een Roosendaals stembureau? Of in het proces-verbaal van het GSB van Roosendaal? U kunt vóór 23 maart een melding doen bij het Centraal Stembureau. Het Centraal Stembureau kan het GSB in Roosendaal dan vragen om het proces-verbaal nog een keer te controleren. 

Op 23 maart 2023 worden de uitslagen van de verkiezingen voor Provinciale Staten en het Waterschap Brabantse Delta definitief vastgesteld in de zittingen van de Centrale Stembureaus. Op 23 maart wordt dan ook bekend wie gekozen is als lid van Provinciale Staten en wie gekozen is als lid van het Algemeen Bestuur van het Waterschap Brabantse Delta.