Stemmen bij volmacht

Kunt of wilt u niet zelf gaan stemmen? En wilt u iemand voor u laten stemmen die in de gemeente Roosendaal woont? Dan kunt u de ander machtigen door de achterzijde van uw stempas in te vullen.

Let op:

 • De gemachtigde moet iemand zijn die zelf ook een stempas heeft ontvangen
 • De gemachtigde mag maximaal voor drie andere kiezers stemmen
 • De gemachtigde moet op hetzelfde moment voor u en voor zichzelf gaan stemmen
 • De gemachtigde moet een kopie van uw identiteitsbewijs laten zien (deze mag maximaal vijf jaar zijn verlopen)

Verzoek om bij volmacht te stemmen

Wilt u iemand machtigen die niet in de gemeente Roosendaal woont? U kunt iemand digitaal met DigiD, digitaal met formulieren of schriftelijk machtigen om voor u te stemmen.

Digitaal met DigiD

U kunt tot vrijdag 12 maart voor 17.00 uur met behulp van uw DigiD digitaal een stempas, kiezerspas of volmacht aanvragen.

Volmacht aanvragen met DigiD

Digitaal met formulieren

 • Vul onderstaand machtigingsformulier in. 
 • U en degene die u machtigt ondertekenen allebei het machtigingsformulier óf u vult beiden een formulier in (formulier volmachtgever /formulier gemachtigde). De volmachtgever stuurt het formulier/beide formulieren vervolgens digitaal naar de gemeente.
 • De formulieren stuurt u per e-mail naar verkiezingen@roosendaal.nl.
 • Het machtigingsformulier moet uiterlijk 12 maart ontvangen zijn door de gemeente.
 • De gemeente stuurt u een bericht dat uw aanvraag is goedgekeurd.
 • De gemeente stuurt een volmachtbewijs naar degene die u hebt gemachtigd. Met dit volmachtbewijs kan deze persoon voor u stemmen.

Formulieren

Schriftelijk

 • U kunt het formulier “Schriftelijke volmacht” hieronder downloaden en insturen naar het team Publiekszaken, Postbus 5000, 4700 KA Roosendaal. 
 • U kunt het formulier ook telefonisch aanvragen bij het team Publiekszaken via 140165. Het formulier wordt u dan toegestuurd.

Het verzoek moet uiterlijk op vrijdag 12 maart voor 17.00 uur bij de gemeente zijn ontvangen. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de volmachtnemer een volmachtbewijs, waarmee hij namens de aanvrager mag gaan stemmen.

pdf Schriftelijke volmacht (PDF, 60.43 KB)

 

Let op:

 • Uw verzoek moet uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 voor 17.00 uur binnen zijn bij de gemeente Roosendaal. 
 • De gemachtigde moet iemand zijn die in Nederland woont en die zelf ook een stempas heeft ontvangen.
 • De gemachtigde ontvangt een volmachtbewijs dat hij voor u mag stemmen.
 • De gemachtigde moet op hetzelfde moment voor u en voor zichzelf gaan stemmen.
 • De gemachtigde mag maximaal voor drie andere kiezers stemmen.
 • Hebt u iemand aangewezen om voor u te gaan stemmen dan kunt u dit niet meer ongedaan maken. U kunt dan niet meer zelf stemmen.

Meer informatie

Tweede Kamerverkiezingen 2021: www.rijksoverheid.nl