Schoolbijdrage kinderen voortgezet onderwijs

In de gemeente Roosendaal kunnen gezinnen met kinderen die het voorgezet onderwijs volgen in aanmerking komen voor een schoolbijdrage. Deze bijdrage is bedoeld voor de kosten die te maken hebben met de schoolverplichtingen, zoals de kosten van aanschaf van een rekenmachine, gymkleding, huur van een schoolkluisje, vervoer en kosten van excursies. De schoolbijdrage bedraagt € 150,- per schoolgaand kind, per schooljaar.

Zo werkt het

Werkwijze

U moet deze schoolbijdrage nu zélf aanvragen bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Dat kan in de periode van 1 augustus 2019 tot 1 juni 2020.

De belangrijkste voorwaarden

  • De kinderen wonen in de gemeente Roosendaal
  • De kinderen volgen het voortgezet onderwijs
  • Het inkomen van de ouders/verzorgers is niet hoger dan 120% van de norm voor bijstandsgerechtigden (peildatum: januari jaar van aanvraag) 

Contact

Bezoek

Vestiging Etten-Leur: Roosendaalseweg 4
Vestiging Roosendaal: Dunantstraat 80
Maandag t/m vrijdag: 9.00 uur - 12.00 uur

Telefoon

Bel (standaard lokaal tarief) - 076-750 35 00
Maandag t/m vrijdag 9.00 uur - 10.30 uur