Schoolbijdrage kinderen voortgezet onderwijs

Heeft u een minimum inkomen en een kind in het voortgezet onderwijs? Vraag dan nu € 150,- schoolbijdrage aan. De schoolbijdrage is bedoeld om verplichte schoolkosten te betalen, zoals de aanschaf van een rekenmachine, gymkleding, huur van een schoolkluisje, vervoer en kosten van excursies. U kunt per schoolgaand kind maximaal € 150,- per schooljaar ontvangen. Dus als u meer dan één kind in het voortgezet onderwijs hebt, kunt u ook voor hen de bijdrage aanvragen.

Zo werkt het

De voorwaarden

  • Het kind woont in de gemeente Roosendaal;
  • Het kind volgt het voortgezet onderwijs;
  • Het inkomen van de ouders/verzorgers is niet hoger dan 120% van de norm voor bijstandsgerechtigden. (Peildatum: maand januari in jaar van de aanvraag).

Zo vraag je de bijdrage aan

Je moet de schoolbijdrage zelf aanvragen bij het Werkplein Hart van West-Brabant. Dat kan van 1 augustus 2021 tot 1 juni 2022.

Contact

Telefoon

Bel (standaard lokaal tarief) - 076-750 35 00
Maandag t/m vrijdag 9.00 uur - 10.30 uur