Rucphensebaan - fase 2

We zijn voornemens om de Rucphensebaan, tussen de rotonde bij het Spectrum en de gemeentegrens met Rucphen, in het derde kwartaal van volgend jaar te reconstrueren.

Werkzaamheden, ontwerp en voortgang

We gaan het asfalt voorzien van een nieuwe deklaag, het fietspad vernieuwen en enkele verkeersdrempels aanleggen. Daarnaast gaan we een veilige oversteekplaats realiseren bij crematorium Zegestede. Dit hebben we reeds met het crematorium afgestemd.

Voorlopig Ontwerp

De voorbije periode hebben we gewerkt aan een Voorlopig Ontwerp. Dit ontwerp is inmiddels gereed en vindt u hieronder.

pdf Voorlopig Ontwerp Rucphensebaan - deel 1 (PDF, 329.22 KB) pdf Voorlopig Ontwerp Rucphensebaan - deel 2 (PDF, 5.14 MB) pdf Voorlopig Ontwerp Rucphensebaan - deel 3 (PDF, 389.25 KB) pdf Voorlopig Ontwerp Rucphensebaan - deel 4 (PDF, 312.04 KB) pdf Voorlopig Ontwerp Rucphensebaan - deel 5 (PDF, 4.1 MB) pdf Voorlopig Ontwerp Rucphensebaan - deel 6 (PDF, 5.94 MB)

 

Voortgang

De omwonenden hebben 2 weken de tijd om hun reactie op het Voorlopig Ontwerp kenbaar te maken. Na het verzamelen van de reacties leggen we deze voor aan de interne beheerders en bekijken we wat de mogelijkheden zijn om deze bij onze werkzaamheden mee te nemen. Dit leidt uiteindelijk tot de totstandkoming van een Definitief Ontwerp. We informeren de omwonenden nader zodra het Definitief Ontwerp gereed is en voor de start van de uitvoering.

Heeft u nog vragen?

Neemt u dan contact op met projectleider Arjan Buijsen. Hij is bereikbaar via het telefoonnummer 14 0165 of het e-mailadres a.buijsen@roosendaal.nl.