ROOS

Stadsoevers, Vlietpark, de Spoorstraatzone, het Historische Centrum, Het Cultuurkwartier, het Winkelkwartier en de Laan van Brabant. In al deze gebieden staan de komende jaren volop ontwikkelingen op de planning. Al deze ontwikkelingen zijn gebundeld in één ontwikkelplan. Hoe dat plan wordt gerealiseerd staat in het ontwikkelprogramma ROOS (Roosendaals Ontwikkelprogramma voor Onze Stad). Een flinke uitdaging, maar gelukkig staat gemeente Roosendaal er niet alleen voor. Provincie Noord Brabant en gemeente Roosendaal staan samen aan de lat om de ontwikkelingen te realiseren. Afspraken over deze samenwerking werden vastgelegd in de samenwerkingsagenda. Samen met inwoners en ondernemers gaan zij aan de slag voor een groen, aantrekkelijk en veilig gebied binnen onze gemeente, voor nu en voor later.

Inhoud

Meer woningen, een gezondere en groenere stad

Roosendaal bouwt de komende jaren winkelruimte om naar ruimte om te wonen en verblijven. Zo komen er in de binnenstad minimaal 1.000 woningen bij voor jong en oud. Verder transformeert de stad van autostad naar gezonde stad, met veel meer ruimte voor wandelaars en fietsers. Ook maken we de binnenstad een stuk groener.

Er staan dus veel ontwikkelingen op de planning. Maar wat gaat er dan allemaal veranderen? Op hoofdlijnen zijn er drie transformaties:  

  • De transformatie van “place to buy” naar “place to be and meet”  
  • De transformatie van autostad naar woonstad  
  • De transformatie van stenen stad naar groene stad. 

Veranderingen per deelgebied

De transformatie van de binnenstad is onder te verdelen in zes verschillende deelgebieden. Elk deelgebied kent haar eigen karakter. 

  1. Cultuurkwartier: De oude binnenstad wordt een cultuurkwartier met ruimte voor evenementen, uitgaan, horeca en ontmoeting.
  2. Winkelkwartier: Het winkelkwartier wordt een compacter maar sterker winkelkwartier met goede openbare ruimte en bereikbaarheid. Dit in combinatie met behoud/herwaardering van historische panden. 
  3. Historische buurten: In de historische buurten vindt intensivering van wonenwerken plaats. 
  4. Spoorstraatzone: In de Spoorstraatzone komen wonen-werken-onderwijs samen in combinatie met de aanpak openbaar gebied en Stationsplein tot een aantrekkelijk en veilig stationsgebied voor de hele stad. 
  5. Stadsoevers en Vlietpark: Op Stadsoevers verandert een verouderd haven- en industriegebied in een hoogwaardig woongebied. Het Vlietpark wordt een open, groene ruimte met diverse functies (wonen, sport, onderwijs).
  6. Laan van Brabant en Luxemburg: Laan van Brabant maakt een schaalsprong en transformeert van kantoor/detailhandel naar (zorg) wonen. Ook in de laan van Luxemburg wordt ingezet op meer woningen. 

De deelgebieden worden met elkaar verbonden door groenstructuren, pleintjes en steegjes. Deze verbindingen vormen een belangrijke pijler van het ontwikkelplan.

Proeftuinen

Op gebied van mobiliteit en leefbaarheid zijn we al gestart met een aantal proeftuinen. Een proeftuin is een kleine, afgebakende ruimte waarin enkele verbeteringen uit worden geprobeerd. Met als doel om op korte termijn verbeteringen te realiseren. Meer daarover leest u op deze pagina

Ontwikkelplan

In het gebied spelen verschillende ontwikkelingen tegelijk. Deze ontwikkelingen pakken we niet één voor één aan, maar in één groot plan. Dit noemen we een integraal ontwikkelplan. Het geeft richting aan de toekomstige ontwikkelingen, omschrijft onze strategie en bevat uitvoeringsagenda. In het ontwikkelplan zijn ook de ambities uit het nieuwe coalitieakkoord “Zij-aan-zij” (mei 2022) verwerkt. 

Ontwikkelplan Rondje Roosendaal

De uitvoering van het Ontwikkelplan is uitgewerkt in een Ontwikkelprogramma: R.O.O.S. (Roosendaals Ontwikkelprogramma voor Onze Stad). Deze vindt u terug op pagina 48. 

Vragen

Heeft u nog vragen? Stuur dan een e-mail naar zozieikhet@roosendaal.nl