Representatieve activiteiten

Actueel overzicht van de openbare representatieve activiteiten van burgemeester en wethouders.
Agenda  
Maandag 07.10.2019

Communicatie moment Flexwoning Alwel - Toine Theunis

Dinsdag 08.10.2019 Witheerenlezing in de Kring - burgemeester Han van Midden en andere collegeleden
Woensdag 09.10.2019 Bijeenkomst adviesraad Soc. Domein - wethouders Klaar Koenraad, Inge Raaijmakers, René van Ginderen

Woensdag 09.10.2019

Opening 2e Walking Football toernooi - René van Ginderen

Zaterdag 12.10.2019 Tour door Wouw (dorpsraad) - Inge Raaijmakers
Donderdag 31.10.2019 Bevrijdingsconcert in De Kring - gehele college