Reconstructie Spellestraat

De gemeente Roosendaal gaat de Spellestraat reconstrueren.

Werkzaamheden

De bestaande verharding is aan vervanging toe. Naast het vervangen van de verharding, gaan we ook kijken hoe we de straat nog duurzamer kunnen inrichten. Met meer ruimte voor groen en de opvang van regenwater. Daarnaast moet er ook voldoende ruimte overblijven om te parkeren. We hebben hiervoor een schetsontwerp gemaakt. Dit ontwerp hebben we tijdens een informatieavond gepresenteerd aan de bewoners. Het ontwerp vindt u, net als de tijdens de avond opgehaalde input en bijbehorende antwoorden, hieronder. Ook de gehouden presentatie vindt u hieronder.

De komende periode gaan we het ontwerp verder uitwerken. We houden de bewoners op de hoogte van de voortgang.

pdf Schetsontwerp Spellestraat - deel 1 (PDF, 4.07 MB) pdf Schetsontwerp Spellestraat - deel 2 (PDF, 4.23 MB) pdf Presentatie informatieavond Reconstructie Spellestraat (PDF, 926.83 KB) pdf Vraag & Antwoord Reconstructie Spellestraat (PDF, 487.88 KB)

Heeft u (tussentijds) nog vragen?

Neem dan contact op met projectleider Wim Uijtdehaag. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 0165 579 111 of via het e-mailadres w.uijtdehaag@roosendaal.nl.